• /´ri:sənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gần đây, xảy ra gần đây, mới đây, mới xảy ra
  recent news
  tin tức mới đây
  Mới, tân thời
  recent fashion
  mốt mới

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vừa qua, gần đây

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  earlier , future , old , past

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X