• /´lɛəd/

  Kỹ thuật chung

  phân cấp
  phân tầng
  layered architecture
  cấu trúc phân tầng
  layered interface
  giao diện phân tầng
  layered protocol technique
  kỹ thuật giao thức phân tầng
  phân vỉa

  Cơ - Điện tử

  (adj) có tầng, có lớp, phân tầng, phân lớp

  Xây dựng

  có tầng, có lớp, phân tầng, phân lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X