• /tek'ni:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỹ xảo
  Kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
  the technique of weaving
  kỹ thuật dệt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phương pháp

  Cơ - Điện tử

  Kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật, công nghệ, thủthuật

  Cơ khí & công trình

  biên pháp kỹ thuật
  ngành kỹ thuật

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật
  acid-etch technique
  kỹ thuật khắc axit
  air handing technique
  kỹ thuật xử lý không khí
  architectural design technique
  kỹ thuật thiết kế kiến trúc
  Balance Contrast Enhancement Technique (BCET)
  kỹ thuật nâng cao độ tương phản cân bằng
  bandwidth expansion technique
  kỹ thuật nới rộng phổ
  beam lead technique
  kỹ thuật tạo băng nối ra
  braiding technique
  kỹ thuật bện
  branch-and-bound technique
  kỹ thuật phân nhánh - giới hạn
  CA technique (computer-aided technique)
  kỹ thuật có máy tính trợ giúp
  casting technique
  kỹ thuật đổ bêtông
  cellular technique
  kỹ thuật chia ô
  CETIM (CentreTechnique des Industries Mechaniques)
  trung tâm kỹ thuật các ngành cơ khí
  chilling technique
  kỹ thuật làm lạnh
  clean-up technique
  kỹ thuật làm sạch
  compiling technique
  kỹ thuật biên dịch
  compression technique
  kỹ thuật nén ép
  computation technique
  kỹ thuật tính toán
  control technique
  kỹ thuật điều khiển
  cooling technique
  kỹ thuật lạnh
  critical-path method or technique
  phương pháp hay kỹ thuật đường tới hạn
  cryo technique
  kỹ thuật cryo
  cryptographic technique
  kỹ thuật mã hóa
  cyclegraph technique
  kỹ thuật xác định chu trình
  data flow technique
  kỹ thuật luồng dữ liệu
  defrosting technique
  kỹ thuật phá băng
  dehumidification technique
  kỹ thuật hút ẩm
  dehumidification technique
  kỹ thuật khử ẩm
  double punching technique
  kỹ thuật đục lỗ kép
  drawing technique
  kỹ thuật vẽ
  drawing technique
  vẽ kỹ thuật
  dual-spin technique
  kỹ thuật quay đôi
  dual-spin technique
  kỹ thuật quay kép
  Dynamic Modulator Adaptation Technique (DMAT)
  kỹ thuật phối ghép bộ điều chế động
  Echo Cancellation Technique (ECT)
  kỹ thuật triệt tiếng vọng
  electrolytic tank technique
  kỹ thuật tương tự
  electronic technique
  kỹ thuật điện tử
  error detection technique
  kỹ thuật dò lỗi
  floating zone technique
  kỹ thuật nóng chảy vùng
  Formal Description Technique (FDT)
  kỹ thuật mô tả hình thức
  format description technique
  kỹ thuật mô tả dạng thức
  freezing technique
  kỹ thuật kết đông
  galvanizing technique
  kỹ thuật mạ
  hermetic sealing technique
  kỹ thuật làm kín
  heterodyne technique
  kỹ thuật (bộ) ngoại sai
  high tech work technique
  công trình kỹ thuật cao
  high-vacuum technique
  kỹ thuật chân không cao
  holographic technique
  kỹ thuật toàn ảnh
  insulating technique
  kỹ thuật cách nhiệt
  labeling technique
  kỹ thuật đánh dấu
  labelling technique
  kỹ thuật đánh dấu
  laser technique
  kỹ thuật laser
  layered protocol technique
  kỹ thuật giao thức phân tầng
  loading technique
  kỹ thuật chất tải
  look-ahead (technique)
  nhìn xa (về kỹ thuật)
  manual lifting technique
  kỹ thuật nâng chuyển thủ công
  manufacturing technique
  kỹ thuật sản xuất
  mass expulsion technique
  kỹ thuật phòng khối lượng
  measurement technique
  kỹ thuật đo (lường)
  measuring technique
  kỹ thuật đo
  measuring technique
  kỹ thuật đo (lường)
  metal spraying technique
  kỹ thuật phun kim loại
  microcopying technique
  kỹ thuật ghi vi phim
  microcopying technique
  kỹ thuật vi sao chụp
  microelectronic technique
  kỹ thuật vi điện tử
  microfilming technique
  kỹ thuật ghi vi phim
  microfilming technique
  kỹ thuật vi sao chụp
  mining technique
  kỹ thuật khai thác
  mixing technique
  kỹ thuật trộn
  multi-channel technique
  kỹ thuật nhiều đường kênh
  multiple access technique
  kỹ thuật nhiều đầu vào
  multiple access technique
  kỹ thuật nhiều lối vào
  near-field scanning technique
  kỹ thuật quét trường gần
  object modelling technique (OMT)
  kỹ thuật mô hình hóa đối tượng
  OMT (objectmodelling technique)
  kỹ thuật mô hình hóa đối tượng
  on-line debugging technique
  kỹ thuật gỡ rối trực tuyến
  one-way technique
  kỹ thuật một chiều
  operating technique
  kỹ thuật chạy tàu
  packaging technique
  kỹ thuật đóng gói
  packaging technique
  kỹ thuật đóng kiện
  paging technique
  kỹ thuật đánh số trang
  paging technique
  kỹ thuật phân trang nhớ
  peak-clipping technique
  phương pháp (kỹ thuật) xén đỉnh
  PERT (programevaluation and review technique)
  kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình
  photoetching technique
  kỹ thuật quang khắc
  precision technique
  kỹ thuật chính xác
  precooling technique
  kỹ thuật làm lạnh trước
  professional technique
  kỹ thuật chuyên nghiệp
  program evaluation and review technique (PERT)
  kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình
  pulse compression technique
  kỹ thuật nén ép xung
  pulse technique
  kỹ thuật xung
  pulse-counting technique
  kỹ thuật đếm xung
  quick-freezing technique
  kỹ thuật kết đông nhanh
  radio technique
  kỹ thuật vô tuyến
  radiometric technique
  kỹ thuật bức xạ kế
  randomizing technique
  kỹ thuật lấy ngẫu nhiên
  rapid-cooling technique
  kỹ thuật làm lạnh nhanh
  refrigeration technique
  kỹ thuật lạnh
  refuse deposition technique
  kỹ thuật kết tủa rác thải
  reliability technique
  kỹ thuật tin cậy
  remote sensing technique
  kỹ thuật viễn thám
  reproduction technique
  kỹ thuật nhân bản
  reprographic technique
  kỹ thuật sao chụp
  riveting technique
  kỹ thuật đinh tán
  roofing technique
  kỹ thuật lợp mái
  silicon etching technique
  kỹ thuật khắc axít trên silic
  simulation technique
  kỹ thuật mô phỏng
  sintering technique
  kỹ thuật nung kết
  sintering technique
  kỹ thuật thiêu kết
  solid-state technique
  kỹ thuật bán dẫn
  solid-state technique
  kỹ thuật chất rắn
  source coding technique
  kỹ thuật mã hóa tại nguồn
  spectroscopic technique
  kỹ thuật quang phổ
  spread spectrum technique
  kỹ thuật trải phổ (điện tử)
  spread-spectrum technique
  kỹ thuật trải rộng phổ
  subtense technique
  kỹ thuật thanh căng
  sum-and-difference technique
  kỹ thuật tổng và hiệu
  surveying technique
  kỹ thuật khảo sát
  Synchronous Frequency Encoding Technique (SFET)
  kỹ thuật mã hóa tần số đồng bộ
  technique of replacing rails
  kỹ thuật thay ray
  technique of tracking
  kỹ thuật theo dõi
  technique using interfering signals
  kỹ thuật dùng nhiều hỗ tương
  thawing technique
  kỹ thuật làm tan giá
  thawing technique
  kỹ thuật tan giá
  thin-film technique
  kỹ thuật màng mỏng
  time sharing technique
  kỹ thuật phân chia thời gian
  time-code technique
  kỹ thuật mã giờ
  tracer technique
  kỹ thuật đánh dấu
  track lining technique
  kỹ thuật nâng đường
  transmission technique
  kỹ thuật truyền
  ultra-rapid freezing technique
  kỹ thuật kết đông cực nhanh
  ultra-rapid freezing technique
  kỹ thuật kết đông siêu tốc
  Union Technique de l' Electricites (France) (UTE)
  Liên minh Kỹ thuật Điện (Pháp)
  Union Technique de l' Electricites (France) (UTE)
  Hiệp hội Kỹ thuật Điện
  VAD (vaporphase axial deposition technique)
  kỹ thuật kết tủa dọc trục từ pha hơi
  vapor phase axial deposition technique
  kỹ thuật kết tủa dọc trục pha hơi
  vapour phase axial deposition technique
  kỹ thuật kết tủa dọc trục pha hơi
  vibration technique
  kỹ thuật rung
  waterproofing technique
  kỹ thuật chống thấm
  wire wrap technique
  kỹ thuật quấn dây
  phương pháp
  Babcock's technique
  phương pháp Babcock
  backscattering technique
  phương pháp tán xạ ngược
  bioassay technique
  phương pháp kiểm nghiệm sinh học
  clean-up technique
  phương pháp làm sạch
  composting technique
  phương pháp ủ phân
  critical-path method or technique
  phương pháp hay kỹ thuật đường tới hạn
  cutback technique
  phương pháp cắt bớt
  cutback technique
  phương pháp cắt ngược
  dip test technique
  phương pháp thử nhúng
  distribution technique
  phương pháp phân phối
  double crucible technique
  phương pháp chảo kép
  experimental technique
  phương pháp thực nghiệm
  fixation technique
  phương pháp hóa đặc
  fixation technique
  phương pháp hóa rắn
  installation technique
  phương pháp lắp ráp
  ion exchange technique
  phương pháp trao đổi iôn
  labeling technique
  phương pháp đánh dấu
  labelling technique
  phương pháp đánh dấu
  laser echo ranging technique
  phương pháp đo bằng phép dội laze
  lift technique
  phương pháp nâng
  line-by-line technique
  phương pháp phay từng hàng
  peak-clipping technique
  phương pháp (kỹ thuật) xén đỉnh
  printing technique
  phương pháp in ảnh
  program evaluation and review technique (PERT)
  phương pháp đánh giá xem xét theo chương trình
  programming technique
  phương pháp chương trình hóa
  pulse-counting technique
  phương pháp đếm bằng xung
  rod-in-tube technique
  phương pháp thanh-ống
  sampling technique
  phương pháp lấy mẫu
  sectioning technique
  phương pháp tạo mặt cắt
  signal processing technique
  phương pháp xử lý tín hiệu
  solidification technique
  phương pháp hóa đặc
  solidification technique
  phương pháp hóa rắn
  spectrum-reducing technique
  phương pháp nén phổ
  stabilization technique
  phương pháp hóa đặc
  stabilization technique
  phương pháp hóa rắn
  stabilization technique
  phương pháp làm ổn định
  statistical interference prediction technique
  phương pháp thống kê tiên liệu nhiễu
  status-keeping technique
  phương pháp dữ vị trí
  threshold extension technique
  phương pháp làm giảm ngưỡng
  vapor phase axial deposition technique
  phương pháp kết tủa dọc trục pha hơi

  Kinh tế

  phương pháp
  bio-assay technique
  phương pháp sinh học
  plating technique
  phương pháp nuôi cấy trên phiến (vi sinh vật)
  storage technique
  phương pháp bảo quản
  swab technique method
  phương pháp lau chùi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X