• /'a:kitektʃə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật kiến trúc, khoa kiến trúc, khoa xây dựng
  Công trình kiến trúc, công trình xây dựng; cấu trúc
  Kiểu kiến trúc
  Sự xây dựng

  Toán & tin

  cấu trúc (máy tính)

  Xây dựng

  kiến trúc học
  nghệ thuật kiến trúc

  Kỹ thuật chung

  cấu trúc
  Advanced Memory Management Architecture (AMMA)
  cấu trúc quản lý bộ nhớ tiên tiến
  AIA (applicationIntegration Architecture)
  cấu trúc kết hợp ứng dụng
  An ISDN Architecture in use in Japan (FRAPI-A)
  Một cấu trúc ISDN đang được sử dụng ở Nhật Bản
  ANSA (AdvancedNetwork systems Architecture)
  cấu trúc hệ thống mạng cải tiến
  APA (applicationPortability Architecture)
  cấu trúc khả chuyển ứng dụng
  application control architecture (ACA)
  cấu trúc điều khiển ứng dụng
  Application Integration Architecture (AIA)
  cấu trúc tích hợp ứng dụng
  Application Portability Architecture (APA)
  cấu trúc khả chuyển ứng dụng
  bus architecture
  cấu trúc bus
  bus architecture
  cấu trúc đường truyền dẫn
  client-server architecture
  cấu trúc máy khách-máy chủ
  client/Server architecture
  cấu trúc khách/chủ
  computer architecture
  cấu trúc máy tính
  content architecture
  cấu trúc nội dung
  content architecture class
  lớp cấu trúc nội dung
  content architecture level
  mức cấu trúc nội dung
  DAA (distributedApplication Architecture)
  cấu trúc dữ liệu phân tán
  DIA (documentinterchange Architecture)
  cấu trúc trao đổi tài liệu
  Digital Network Architecture (DNA)
  cấu trúc mạng số
  Distributed Systems Architecture (DSA)
  cấu trúc các hệ thống kiểu phân tán
  DNA (distributedNetwork Architecture)
  cấu trúc mạng phân phối
  document architecture
  cấu trúc tài liệu
  document architecture class
  lớp cấu trúc tài liệu
  document architecture level
  mức cấu trúc tài liệu
  Document Architecture Transfer and Manipulation Class (DATAM)
  cấp chuyển giao và xử lý cấu trúc văn bản
  Enterprise Management Architecture (EMA)
  cấu trúc quản lý doanh nghiệp
  Enterprise System Architecture (ESA)
  cấu trúc hệ thống xí nghiệp
  ESA (enterpriseSystem Architecture)
  cấu trúc hệ thống xí nghiệp
  Extended Industry Standard Architecture (EISA)
  cấu trúc tiêu chuẩn công nghiệp mở rộng
  Fix Block Architecture (FBA)
  cấu trúc khối cố định
  Framework Architecture for Communications Technology (FACT)
  cấu trúc khung cho công nghệ truyền thông
  IAC (inter-application communications architecture)
  cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
  Independent Computing Architecture (Citrix) (ICA)
  Cấu trúc tính toán độc lập (Citrix)
  Industry Standard Architecture (ISA)
  cấu trúc tiêu chuẩn công nghiệp
  Industry Standard Architecture (ISA)
  Cấu trúc chuẩn công nghiệp (ISA)
  Information Exchange Architecture (IEA)
  cấu trúc trao đổi thông tin
  Intelligent Console Architecture (ICA)
  cấu trúc bàn điều khiển thông minh
  inter-application communication architecture (IAC)
  cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
  layered architecture
  cấu trúc phân tầng
  Layered Device Driver Architecture (Microsoft) (LADDA)
  Cấu trúc ổ đĩa của thiết bị phân lớp (Microsoft)
  Light Document Printing Architecture (LDPA)
  cấu trúc in ấn tài liệu bằng ánh sáng
  LNA (LocalNetwork Architecture)
  cấu trúc mạng nội vùng
  Local Network Architecture (LNA)
  cấu trúc mạng nội vùng
  MCA (microchannelarchitecture)
  cấu trúc vi kênh
  Media Control Architecture (MCA)
  cấu trúc điều khiển môi trường
  Microchannel Architecture-MCA
  cấu trúc vi kênh (MCA)
  network architecture
  cấu trúc mạng
  open architecture
  cấu trúc mở
  Revisable Form Text Document Content Architecture (RFTDCA)
  cấu trúc nội dung tài liệu của văn bản có dạng có thể thay đổi
  Successive Approximation Architecture (SAA)
  cấu trúc phép tính gần đúng dãy liên tiếp
  superscalar architecture
  cấu trúc superscalar
  Systems Network Architecture (SNA)
  cấu trúc mạng của hệ thống
  Unified Network Management Architecture (UNMA)
  cấu trúc quản lý mạng hợp nhất
  Utility Communications Architecture (UCA)
  cấu trúc truyền thông phổ cập
  Virtual Machine/Extended Architecture (VM/XA)
  cấu trúc mở rộng/ máy ảo
  VM/XA (VirtualMachine/Extended Architecture)
  máy ảo/ cấu trúc mở rộng
  kiến trúc
  AADL (axiomaticarchitecture description language)
  ngôn ngữ mô tả kiến trúc tiên đề
  ACA (ApplicationControl Architecture)
  kiến trúc điều khiển ứng dụng
  Access Network Architecture and Interfaces (ANAI)
  kiến trúc mạng truy nhập và các giao diện
  Advanced Network System Architecture (ANSA)
  kiến trúc hệ thống mạng cải tiến
  Advanced Network System Architecture (ANSA)
  kiến trúc hệ thống mạng nâng cao
  Advanced Network System Architecture (ANSA)
  kiến trúc hệ thống mạng tiên tiến
  Advanced SCSI Architecture (ASA)
  Kiến trúc SCCI tiên tiến
  ancient architecture
  kiến trúc cổ
  Architecture Description Language (ADLC)
  ngôn ngữ mô tả kiến trúc
  architecture of royal tombs
  kiến trúc lăng tẩm
  architecture of temples and pagodas
  kiến trúc đền chùa
  arcuate architecture
  kiến trúc tưởng niệm
  arcuate architecture
  kiến trúc vòm
  axiomatic architecture description language (AADL)
  ngôn ngữ mô tả kiến trúc tiên đề
  BNA (Burroughsnetwork architecture)
  kiến trúc mạng Burroughs
  Burroughs network architecture
  kiến trúc mạng Burroughs
  Burroughs Network Architecture (BNA)
  Kiến trúc mạng Burroughs
  Byzantine architecture
  kiến trúc Bizantin
  cache only memory architecture (COMA)
  kiến trúc bộ nhớ chỉ dùng cache
  CDA (CompoundDocument Architecture)
  kiến trúc tài liệu kép
  Character Content Architecture (CCA)
  kiến trúc nội dung ký tự
  chinese architecture
  kiến trúc trung quốc
  church architecture
  kiến trúc giáo đường
  church architecture
  kiến trúc thờ cúng
  church architecture
  kiến trúc tôn giáo
  civic architecture
  kiến trúc dân dụng
  civic architecture
  kiến trúc thành phố
  civil architecture
  kiến trúc dân dụng
  classic architecture
  kiến trúc cổ điển
  classical architecture
  kiến trúc cổ điển
  client-server architecture
  kiến trúc khách-chủ
  client-server architecture
  kiến trúc khách-phục vụ
  closed architecture
  kiến trúc đóng
  closed architecture
  kiến trúc kín
  CNA (communicationnetwork architecture)
  kiến trúc mạng truyền thông
  Co-Processing Node Architecture for Parallel Systems (CNAPS)
  kiến trúc nút đồng xử lý cho các hệ thống song song
  cognitive architecture
  kiến trúc nhận biết
  columnar architecture
  kiến trúc kiểu dãy cột
  COMA (cacheonly memory architecture)
  kiến trúc bộ nhớ dùng cache
  commemorative architecture
  kiến trúc tưởng niệm
  Common Data Security Architecture (CDSA)
  kiến trúc an toàn dữ liệu chung
  Common Device Control Architecture (CDCA)
  kiến trúc điều khiển thiết bị chung
  Common User Access Architecture (CUAArchitecture)
  kiến trúc truy cập người dùng chung
  communication network architecture
  kiến trúc mạng truyền thông
  Compact Disk eXtended Architecture (CDXA)
  kiến trúc đĩa compact mở rộng
  composition In architecture
  sự bố cục kiến trúc
  composition In architecture
  sự sáng tạo kiến trúc
  Compound Document Architecture (CD-A)
  kiến trúc bản phức hợp
  compound document Architecture (CDA)
  kiến trúc tài liệu phức hợp
  Computer Aided Architecture (CAA)
  kiến trúc được máy tính trợ giúp
  computer architecture
  kiến trúc máy tính
  computer architecture
  kiến trúc máy toán
  computer network architecture
  kiến trúc mạng máy tính
  computer system architecture
  kiến trúc hệ thống máy tính
  content architecture
  kiến trúc nội dung
  content architecture class
  lớp kiến trúc nội dung
  content architecture level
  mức kiến trúc nội dung
  CORBA/Common Object Request Broker Architecture-CORBA
  kiến trúc CORBA
  creative activity in architecture
  sự sáng tạo kiến trúc
  CUA architecture (commonuser access architecture)
  kiến trúc truy cập người dùng chung
  DCA (distributedcommunications architecture)
  kiến trúc truyền thông phân phối
  DCA (documentcontent architecture)
  kiến trúc nội dung tài liệu
  decorative architecture
  kiến trúc trang trí
  Demand Protocol Architecture (DPA)
  kiến trúc giao thức yêu cầu
  Digital Network Architecture (DNA)
  kiến trúc mạng số
  Digital Software Licensing Architecture (DSLA)
  kiến trúc cấp phép phần mềm số
  digital storage architecture (DSA)
  kiến trúc bộ nhớ dạng số
  Digital Storage Architecture (DSA)
  kiến trúc bộ nhớ số
  Digital Storage Architecture for Disk (DSAD)
  kiến trúc bộ nhớ số cho đĩa
  Digital Storage Architecture for Tape (DSAT)
  kiến trúc bộ nhớ số cho băng từ
  distributed application architecture (DAA)
  kiến trúc dữ liệu phân tán
  distributed architecture
  kiến trúc phân tán
  Distributed internet Applications (MicrosoftArchitecture) (DIA)
  Các ứng dụng liên mạng phân bố (kiến trúc của Microsoft)
  Distributed Network Architecture
  kiến trúc mạng phân tán
  Distributed Relational Database Architecture (IBM) (DRDA)
  Kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán (IBM)
  Distributed System Architecture (DSA)
  kiến trúc hệ thống phân tán
  DNA (digitalNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng số
  DNA (distributedNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng phân tán
  Document Content Architecture (IBM) (DCA)
  kiến trúc nội dung tài liệu
  Document Interchange Architecture (DIA)
  kiến trúc trao đổi tài liệu
  Document Interchange Architecture (IBM) (DIA)
  Kiến trúc trao đổi tư liệu (IBM)
  domain architecture
  kiến trúc miền
  domain architecture model
  mô hình kiến trúc miền
  domestic architecture
  kiến trúc địa phương
  domestic architecture
  kiến trúc nhà ở
  domestic architecture
  kiến trúc nội địa
  domical architecture
  kiến trúc kiểu vòm
  DSA (digitalstorage Architecture)
  kiến trúc bộ nhớ dạng số
  DSA (distributedsystem Architecture)
  kiến trúc hệ thống phân tán
  dynamic architecture
  kiến trúc động
  EISA (ExtendedIndustry Standard Architecture
  kiến trúc chuẩn công nghiệp mở rộng
  EMA (enterprisemanagement architecture)
  kiến trúc quản lý xí nghiệp
  English architecture
  kiến trúc Anh
  enterprise management architecture (EMA)
  kiến trúc quản trị xí nghiệp
  Enterprise Systems Architecture [IBM] (ESA)
  Kiến trúc các hệ thống doanh nghiệp [IBM]
  environmental architecture
  kiến trúc môi trường
  Extended Architecture (XA)
  kiến trúc mở rộng
  Extended Industry Standard Architecture (EISA)
  kiến trúc chuẩn công nghiệp mở rộng
  FBA (fixed-block architecture)
  kiến trúc khối cố định
  Final Form Text Document Content Architecture (FFTDCA)
  kiến trúc nội dung tài liệu của văn bản dạng cuối
  fixed-block-architecture (FBA)
  kiến trúc khối cố định
  Formatted Processable Content Architecture Levels (CFP)
  các mức kiến trúc có thể xử lý đã được định dạng
  French architecture
  kiến trúc Pháp
  functional architecture
  kiến trúc chức năng
  functional architecture
  kiến trúc thực dụng
  Functional Network Architecture (FNA)
  kiến trúc mạng chức năng
  Functional Programming languages and Computer Architecture (FPCA)
  các ngôn ngữ lập trình chức năng và kiến trúc máy tính
  garden architecture
  kiến trúc vườn
  Georgian architecture
  kiến trúc Gieogi (1914-1760)
  Georgian period of architecture
  thời kỳ kiến trúc Phục hưng Gieogi
  GOCA (graphicobject content architecture)
  kiến trúc nội dung đối tượng đồ họa
  gothic architecture
  kiến trúc (phong cách) Gôtic
  Gothic architecture
  kiến trúc Go tích
  Graphic Object Content Architecture (GIRL)
  kiến trúc nội dung đối tượng đồ họa
  Grecian architecture
  kiến trúc Hy Lạp
  History of Architecture
  lịch sử kiến trúc
  Hub Management Architecture (HMA)
  kiến trúc quản lý trung tâm phân phối
  hydraulic architecture
  kiến trúc thủy lợi
  Indian architecture
  kiến trúc Ấn Độ
  industrial architecture
  kiến trúc công nghiệp
  Industry Standard Architecture (ISA)
  kiến trúc chuẩn công nghiệp
  Information Networking Architecture (INA)
  kiến trúc nối mạng thông tin
  information system architecture
  kiến trúc hệ thống thông tin
  Instruction-Set Architecture (ISA)
  kiến trúc tập hợp lệnh
  Integrated Network Communication Architecture (INCA)
  kiến trúc truyền thông mạng tích hợp
  Integrated Systems Architecture (ISA)
  kiến trúc hệ thống tích hợp
  interior architecture
  kiến trúc nội thất
  internal architecture
  kiến trúc trong
  Internet Architecture Board (formerlyactivities) (IAB)
  Uỷ ban kiến trúc Internet (trước đây là các hoạt động)
  IOCA (imageobject content architecture)
  kiến trúc nội dung đối tượng ảnh
  IPA (InformationProcessing Architecture)
  kiến trúc xử lý thông tin
  Irish architecture
  kiến trúc Ailen
  ISA (IndustryStandard Architecture)
  kiến trúc các dịch vụ tích hợp
  ISA (industryStandard Architecture)
  kiến trúc chuẩn công nghiệp
  ISA (IndustryStandard Architecture)
  kiến trúc ISA
  ISA (IntegratedSystems Architecture)
  kiến trúc hệ thống tích hợp
  ISDN-Oriented Modular (Architectureand Interfaces) (IOM)
  đơn khối định hướng ISDN (Kiến trúc và Giao diện)
  islamic architecture
  kiến trúc hồi giáo
  Italian architecture
  kiến trúc kiểu Ý
  landscape architecture
  kiến trúc cảnh quan
  landscape architecture
  kiến trúc phong cảnh
  landscape architecture
  kiến trúc vườn hoa
  landscape architecture planning areas
  khu quy hoạch kiến trúc cảnh quan
  layered architecture
  kiến trúc phân lớp
  layered architecture
  kiến trúc theo lớp
  LISA (LocalIntegrated Software Architecture)
  kiến trúc phần mềm tích hợp cục bộ
  LNA (LocalNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng cục bộ
  local integrated software architecture (LISA)
  kiến trúc phần mềm tích hợp cục bộ
  Local Network Architecture (LNA)
  kiến trúc mạng cục bộ
  Lotus Communications Architecture (Lotus) (LCA)
  Kiến trúc truyền thông của Lotus (Lotus)
  MCA (microchannelarchitecture)
  kiến trúc vi kênh
  Media Control Architecture (MCA)
  kiến trúc điều khiển môi trường
  medieval architecture
  kiến trúc thời Trung cổ
  medieval architecture
  kiến trúc trung cổ
  Message Transfer Architecture (MTA)
  kiến trúc truyền thông báo
  microchannel architecture (MCA)
  kiến trúc vi kênh
  military architecture
  kiến trúc quân sự
  mobile architecture
  kiến trúc động
  modern and contemporary architecture
  kiến trúc hiện đại và đương thời
  modern architecture
  kiến trúc hiện đại
  modern English architecture
  kiến trúc hiện đại Anh
  modern Georgian architecture
  kiến trúc hiện đại Gieocgi
  mohammedan architecture
  kiến trúc đạo hồi
  mohammedan architecture
  kiến trúc hồi giáo
  motif of architecture
  môtip kiến trúc
  MTA (messageTransfer Architecture)
  kiến trúc truyền thông báo
  national architecture
  kiến trúc dân tộc
  naval architecture
  kiến trúc hàng hải
  naval architecture
  kiến trúc tàu thuyền
  naval architecture
  kiến trúc xây dựng công trình biển
  NCA (networkComputing Architecture)
  kiến trúc tính toán mạng
  neo-antique architecture
  kiến trúc cổ điển mới
  neo-Byzantine architecture
  kiến trúc Bizintin mới
  neo-classic architecture
  kiến trúc tân cổ điển
  neo-Gothic architecture
  kiến trúc Gotích mới
  neogothic architecture
  kiến trúc gotic mới
  network architecture
  kiến trúc mạng
  network architecture
  kiến trúc mạng (truyền thông)
  Network Architecture Group (NAG)
  nhóm kiến trúc mạng
  network computing architecture (NCA)
  kiến trúc tính toán mạng
  Network computing Architecture (oracle) (NCA)
  kiến trúc tính toán mạng
  Network Management Architecture (NMA)
  kiến trúc quản lý mạng
  new-Byzantine architecture
  kiến trúc Bizantin mới
  new-classic architecture
  kiến trúc cổ điển mới
  Normal architecture
  kiến trúc kiểu Noman
  object content architecture (OCA)
  kiến trục nội dung đối tượng
  Object Management Architecture (Microsoft) (OMA)
  Kiến trúc quản lý đối tượng (Microsoft)
  object management architecture (OMA)
  kiến trúc quản lý đối tượng
  object-oriented architecture
  kiến trúc hướng đối tuợng
  object-oriented architecture
  kiến trúc hướng đối tượng
  OCA (objectcontent architecture)
  kiến trúc nội dung hướng đối tượng
  ODA (officeDocument Architecture)
  kiến trúc tài liệu văn phòng
  ODSA (opendistributed system architecture)
  kiến trúc hệ thống phân tán mở
  Office Document Architecture (ODA)
  kiến trúc tài liệu văn phòng
  Office Document Architecture (ODA)
  Kiến trúc tư liệu văn phòng (tên viết tắt trước đây của Open Document Architecture)
  Office Systems Architecture (OSA)
  Kiến trúc các Hệ thống văn phòng
  OMA (Objectmanagement architecture)
  kiến trúc quản lý đối tượng
  onion skin architecture
  kiến trúc phân lớp
  Open Architecture Driver (OAD)
  ổ đĩa theo kiến trúc mở
  Open Architecture Purse System (OAPS)
  hệ thống ngân quỹ kiến trúc mở
  Open Network Architecture (ONA)
  kiến trúc mạng mở
  Open Scripting/System Architecture (OSA)
  Kiến trúc hệ thống mở/Kiến trúc mật mã mở
  open system architecture
  kiến trúc hệ thống mở
  Open systems Architecture (OSA)
  kiến trúc các hệ thống mở
  Open, Co-operative Computing Architecture (OCCA)
  kiến trúc hợp tác tính toán mở
  order architecture
  dạng kiến trúc
  order architecture
  thức kiến trúc
  orders of architecture
  phong cách kiến trúc cột
  ornamented architecture
  kiến trúc trang trí
  OSA (opensystems architecture)
  kiến trúc theo kiểu hệ thống mở
  palatial architecture
  kiến trúc cung điện
  palatial architecture
  kiến trúc cung đình
  Palladian architecture
  kiến trúc Parađian (thế kỷ 16 ở Ý)
  PCSA (personalcomputing system architecture)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  period architecture
  kiến trúc đương thời
  Persian architecture
  kiến trúc Ba Tư
  Personal Computer System Architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống máy tính cá nhân
  personal computing system architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  pipelined architecture
  kiến trúc đường ống
  pipelined architecture
  kiến trúc tạo đường ống
  popular architecture
  kiến trúc dân gian
  post-renaissance architecture
  kiến trúc sau phục hưng
  pre-Hellenic architecture
  kiến trúc tiền Hy Lạp
  pseudo-classic architecture
  kiến trúc cổ điển giả
  Reference System Architecture (RSA)
  kiến trúc hệ thống chuẩn
  Reliability and System Architecture Testing (RSAT)
  thử kiến trúc hệ thống và độ tin cậy
  religious architecture
  kiến trúc thờ cúng
  religious architecture
  kiến trúc tôn giáo
  renaissance architecture
  kiến trúc phục hưng
  Romanesque architecture
  kiến trúc Roman
  rural architecture
  kiến trúc nông thôn
  russian architecture
  kiến trúc sư
  SAA (SystemsApplication Architecture)
  kiến trúc ứng dụng các hệ thống
  Scalable Performance Architecture (SPARC)
  kiến trúc có thể mở rộng quy mô hiệu năng
  Scalar Processor Architecture (SPARC)
  kiến trúc bộ xử lý vô hướng
  school architecture
  kiến trúc trường học
  secular architecture
  kiến trúc thế tục
  secular architecture
  kiến trúc thế tục (không phải tôn giáo)
  secular architecture
  kiến trúc trần tục (không phải tôn giáo)
  sepulchral architecture
  kiến trúc các ngôi mộ
  sepulchral architecture
  kiến trúc lăng mộ
  Serial Storage Architecture (SSA)
  kiến trúc bộ nhớ định kỳ
  Serial Storage Architecture (SSA)
  kiến trúc bộ nhớ nối tiếp
  single-bus architecture
  kiến trúc bus đơn
  slice architecture
  kiến trúc lát (của chip)
  SNA (SystemsNetwork Architecture)
  Kiến Trúc Hệ Thống Mạng
  SNA (SystemsNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng hệ thống
  SNA Open gateway Architecture (Microsoft) (SOGA)
  Kiến trúc cổng nối mở SNA (kiến trúc mạng của các hệ thống ) (microsoft)
  SNADS (SystemNetwork Architecture distribution services)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  South American architecture
  kiến trúc nam Mỹ
  SPARC (ScalablePerformance Architecture)
  kiến trúc có khả năng thay đổi
  SPARC (ScalarProcessor Architecture)
  kiến trúc bộ xử lý vô hướng
  SSA (serialStorage Architecture)
  kiến trúc bộ nhớ nối tiếp
  stack architecture
  kiến trúc ngăn xếp
  stone work architecture
  kiến trúc (gạch) đá
  street architecture
  kiến trúc đường phố
  switch architecture
  kiến trúc chuyển đổi
  symmetrical architecture
  kiến trúc đối xứng
  syntolic architecture
  kiến trúc kiểu tâm thu
  system architecture
  kiến trúc hệ thống
  System Communication Architecture (SCA)
  kiến trúc truyền thông của hệ thống
  System Display Architecture [Digital] (SDA)
  Kiến trúc hiển thị hệ thống [Digital]
  system network architecture (SNA)
  kiến trúc mạng hệ thống
  system network architecture distribution services (SNADS)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  Systems Application Architecture (IBM) (SAA)
  Kiến trúc ứng dụng các hệ thống (IBM)
  Systems Application Architecture (SAA)
  kiến trúc ứng dụng các hệ thống
  systems network architecture
  kiến trúc mạng hệ thống
  systems network architecture (SNA)
  Kiến Trúc Hệ Thống Mạng
  Systems Network Architecture (SNA)
  kiến trúc mạng hệ thống
  Systems Network Architecture-SNA
  Kiến Trúc Hệ Thống Mạng
  Telecommunications Information Networking Architecture (TINA)
  Kiến trúc nối mạng thông tin của Viễn thông
  Telematic Protocol Architecture (TPA)
  kiến trúc giao thức viễn tin
  Text and Office Systems Content Architecture (TOSCA)
  kiến trúc nội dung của các hệ thống văn phòng và văn bản
  theory of architecture
  lý thuyết kiến trúc
  traditional architecture
  kiến trúc cổ truyền
  traffic architecture
  kiến trúc giao thông
  transitional architecture
  kiến trúc chuyển tiếp
  Tudor architecture
  kiến trúc Anh kiểu Tuđô (1485-1603)
  unified architecture
  kiến trúc hợp nhất
  Unified Memory Architecture (UMA)
  kiến trúc bộ nhớ thống nhất
  Upper Layer Architecture (ULA)
  kiến trúc lớp trên
  urban architecture
  kiến trúc đô thị
  Victorian architecture
  kiến trúc Víchtorian (ở Anh 1837-1901)
  Videotext Interworking Architecture (VIA)
  kiến trúc giao tác videotext
  Windows Open Services/System Architecture (Microsoft) (WOSA)
  Các dịch vụ mở của Windows/Kiến trúc các hệ thống mở (Microsoft)
  Windows Open System Architecture (Microsoft)
  Kiến trúc các hệ thống mở của Windows (Microsoft)
  WOSA (WindowsOpen Services Architecture)
  kiến trúc dịch vụ mở trên Windows
  XA (ExtendedArchitecture)
  kiến trúc mở rộng
  Xerox Network Architecture (XNA)
  Kiến trúc mạng Xerox
  XT bus architecture
  kiến trúc bus XT
  XT bus architecture
  kiến trúc đường truyền dẫn XT
  hệ thống
  Advanced Network System Architecture (ANSA)
  kiến trúc hệ thống mạng cải tiến
  Advanced Network System Architecture (ANSA)
  kiến trúc hệ thống mạng nâng cao
  Advanced Network System Architecture (ANSA)
  kiến trúc hệ thống mạng tiên tiến
  ANSA (AdvancedNetwork systems Architecture)
  cấu trúc hệ thống mạng cải tiến
  Co-Processing Node Architecture for Parallel Systems (CNAPS)
  kiến trúc nút đồng xử lý cho các hệ thống song song
  computer system architecture
  kiến trúc hệ thống máy tính
  Distributed System Architecture (DSA)
  kiến trúc hệ thống phân tán
  Distributed Systems Architecture (DSA)
  cấu trúc các hệ thống kiểu phân tán
  DSA (distributedsystem Architecture)
  kiến trúc hệ thống phân tán
  Enterprise System Architecture (ESA)
  cấu trúc hệ thống xí nghiệp
  Enterprise Systems Architecture [IBM] (ESA)
  Kiến trúc các hệ thống doanh nghiệp [IBM]
  ESA (enterpriseSystem Architecture)
  cấu trúc hệ thống xí nghiệp
  information system architecture
  kiến trúc hệ thống thông tin
  Integrated Systems Architecture (ISA)
  kiến trúc hệ thống tích hợp
  ISA (IntegratedSystems Architecture)
  kiến trúc hệ thống tích hợp
  ODSA (opendistributed system architecture)
  kiến trúc hệ thống phân tán mở
  Office Systems Architecture (OSA)
  Kiến trúc các Hệ thống văn phòng
  Open Architecture Purse System (OAPS)
  hệ thống ngân quỹ kiến trúc mở
  open distributed System Architecture (ODSA)
  kiến thức hệ thống phân tán mở
  Open Scripting/System Architecture (OSA)
  Kiến trúc hệ thống mở/Kiến trúc mật mã mở
  open system architecture
  kiến trúc hệ thống mở
  Open systems Architecture (OSA)
  kiến trúc các hệ thống mở
  OSA (opensystems architecture)
  kiến trúc theo kiểu hệ thống mở
  PCSA (personalcomputing system architecture)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  Personal Computer System Architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống máy tính cá nhân
  personal computing system architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  Reference System Architecture (RSA)
  kiến trúc hệ thống chuẩn
  Reliability and System Architecture Testing (RSAT)
  thử kiến trúc hệ thống và độ tin cậy
  SAA (SystemsApplication Architecture)
  kiến trúc ứng dụng các hệ thống
  SNA (SystemsNetwork Architecture)
  Kiến Trúc Hệ Thống Mạng
  SNA (SystemsNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng hệ thống
  SNA Open gateway Architecture (Microsoft) (SOGA)
  Kiến trúc cổng nối mở SNA (kiến trúc mạng của các hệ thống ) (microsoft)
  SNADS (SystemNetwork Architecture distribution services)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  system architecture
  kiến trúc hệ thống
  System Communication Architecture (SCA)
  kiến trúc truyền thông của hệ thống
  System Display Architecture [Digital] (SDA)
  Kiến trúc hiển thị hệ thống [Digital]
  system network architecture (SNA)
  kiến trúc mạng hệ thống
  system network architecture distribution services (SNADS)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  Systems Application Architecture (IBM) (SAA)
  Kiến trúc ứng dụng các hệ thống (IBM)
  Systems Application Architecture (SAA)
  kiến trúc ứng dụng các hệ thống
  systems network architecture
  kiến trúc mạng hệ thống
  Systems Network Architecture (SNA)
  cấu trúc mạng của hệ thống
  systems network architecture (SNA)
  Kiến Trúc Hệ Thống Mạng
  Systems Network Architecture (SNA)
  kiến trúc mạng hệ thống
  Systems Network Architecture-SNA
  Kiến Trúc Hệ Thống Mạng
  Text and Office Systems Content Architecture (TOSCA)
  kiến trúc nội dung của các hệ thống văn phòng và văn bản
  Windows Open Services/System Architecture (Microsoft) (WOSA)
  Các dịch vụ mở của Windows/Kiến trúc các hệ thống mở (Microsoft)
  Windows Open System Architecture (Microsoft)
  Kiến trúc các hệ thống mở của Windows (Microsoft)

  Địa chất

  kiến trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X