• /´li:niəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác leniency

  Danh từ
  Tính nhân hậu, tính hiền hậu, tính khoan dung

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X