• /fɔrˈbɛərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhịn (không làm)
  Tính chịu đựng, tính kiên nhẫn
  forbearance is no acquittance
  (tục ngữ) hoãn không phải là thoát nợ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X