• /'mə:si/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng tốt; lòng nhân từ; lòng khoan dung
  to throw oneself on somebody's mercy
  trông cậy vào lòng tốt của ai
  to beg for mercy
  xin khoan dung, xin dung thứ
  Ơn, ơn huệ
  Sự may mắn, hạnh phúc, điều sung sướng
  it was a mercy it did not rain
  thật may mà trời không mưa
  That's a mercy!
  Thật là hạnh phúc!

  Thán từ

  Trời ơi!; chao ôi! (chỉ sự kinh ngạc)

  Cấu trúc từ

  to be at the mercy of somebody/something
  phó mặc cho ai/cái gì định đoạt
  to have mercy on somebody
  khoan dung cho ai
  an errand of mercy
  chuyến đi làm việc thiện
  to leave something to the tender mercies of somebody
  (đùa cợt) phó thác cái gì cho ai định đoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X