• Thông dụng

  Thành Ngữ

  let her (it) rip
  (thông tục) đừng hãm tốc độ; cứ để cho chạy hết tốc độ

  Xem thêm rip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X