• /rip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con ngựa còm, con ngựa xấu
  Người chơi bời phóng đãng
  Chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau)
  Sự xé, sự xé toạc ra
  Vết rách, vết xé dài
  ( RIP) (viết tắt) của tiếng Latin requiescat/requiescant in pace yên nghỉ, an giấc nghìn thu (trên các mộ bia.. cầu cho ông, bà..)

  Ngoại động từ

  Xé, xé toạc ra, bóc toạc ra, tạch thủng
  to rip out the lining
  bóc toạc lớp lót ra
  to have one's belly ripped up
  bụng bị rách thủng
  Chẻ, xẻ dọc (gỗ...)
  Dỡ ngói (mái nhà)
  ( + up) gợi lại, khơi lại
  to rip up the past
  gợi lại quá khứ
  to rip up a sorrow
  gợi lại mối buồn
  to rip up an old quarel
  khơi lại mối bất hoà cũ

  Nội động từ

  Rách ra, toạc ra, nứt toạc ra
  Chạy hết tốc lực
  to let the car rip
  để cho ô tô chạy hết tốc lực
  to rip along
  chạy hết tốc lực
  to rip off
  xé toạc ra, bóc toạc ra
  to rip put
  xé ra, bóc ra
  Thốt ra
  to rip out with a curse
  thốt ra một câu chửi rủa
  let her (it) rip
  (thông tục) đừng hãm tốc độ; cứ để cho chạy hết tốc độ
  Đừng can thiệp vào, đừng dính vào
  Đừng ngăn cản, đừng cản trở
  let things rip
  cứ để cho mọi sự trôi đi, không việc gì mà phải lo

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chỗ nước xoáy (do triều lên và xuống gặp nhau)
  vết đứt dài

  Kỹ thuật chung

  chặt đứt
  chẻ
  chỗ đứt
  chỗ gãy
  đường nứt

  Kinh tế

  chỗ nứt
  vỏ thuốc lá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  closure
  verb
  close , sew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X