• Xây dựng

  các phụ tùng để nâng
  thiết bị để nâng

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu nâng
  cable lifting gear
  cơ cấu nâng bằng cáp
  hook type lifting gear
  cơ cấu nâng kiểu móc
  palăng nâng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X