• Kỹ thuật chung

  độ lệch giới hạn
  lower limiting deviation
  độ lệch giới hạn dưới
  upper limiting deviation
  độ lệch giới hạn trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X