• Toán & tin

  nhóm đường truyền
  line group data set
  tập dữ liệu nhóm đường truyền

  Điện tử & viễn thông

  nhóm dòng

  Kỹ thuật chung

  nhóm đường nét
  nhóm
  Line Group Controller (LGC)
  bộ điều khiển nhóm đường dây
  line group data set
  tập dữ liệu nhóm đường truyền
  LLG (logicalline group)
  nhóm dòng lôgic
  logical line group (LLG)
  nhóm dòng lôgic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X