• /kən'troulə/

  Thông dụng

  Cách viết khác comptroller

  Danh từ

  Người kiểm tra, người kiểm soát
  Quản gia, quản lý, trưởng ban quản trị (bệnh viện, trường học, doanh trại quân đội...) ( (cũng) comptroller)
  (kỹ thuật) bộ điều chỉnh (nhiệt độ, áp lực, tốc độ của máy...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ điều khiển; người điều chỉnh; người kiểm tra
  counter controller
  bộ đếm
  programme controller
  bộ điều chỉnh bằnh chương trình

  Cơ - Điện tử

  Bộ điều chỉnh, thiết bị điều khiển, biến trở tựđộng, cảm biến

  Cơ khí & công trình

  người khống chế

  Xây dựng

  bộ điều chỉnh điện

  Điện

  bộ đóng ngắt

  Giải thích VN: Hệ thống công tắc, rơle... Dùng để kiều khiển đóng hoặc ngắt dòng điện vào thiết bị điện, điều khiển khởi động, đảo chiều quay, hãm hoặc có thể điều chỉnh cả tốc độ động cơ điện.

  kiểm soát điện

  Giải thích VN: Hệ thống công tắc, rơle... Dùng để kiều khiển đóng hoặc ngắt dòng điện vào thiết bị điện, điều khiển khởi động, đảo chiều quay, hãm hoặc có thể điều chỉnh cả tốc độ động cơ điện.

  Kỹ thuật chung

  bộ điều khiển

  Giải thích EN: A device that directs the transmission of information over the data links of a network; it is controlled by a program either within the device or in a processor to which the controller is connected. Giải thích VN: Thiết bị truyền thông tin qua đường liên kết dữ liệu của một mạng, được điều khiển bởi chương trình trong thiết bị hoặc bộ xử lý nối với bộ điều khiển.

  ABC (arbitrationbus controller)
  bộ điều khiển buýt phân xử
  access controller
  bộ điều khiển truy nhập
  acoustic controller
  bộ điều khiển âm thanh
  air traffic controller
  bộ điều khiển không lưu
  arbitration bus controller (ABC)
  bộ điều khiển buýt phân xử
  Audio Communications Controller (ACC)
  bộ điều khiển truyền thông bằng âm thanh
  Audio Response Controller (ARC)
  bộ điều khiển trả lời bằng âm thanh
  automatic controller
  bộ điều khiển tự động
  barrel controller
  bộ điều khiển kiểu tang
  base station controller
  bộ điều khiển trạm gốc
  Base Station Controller (BSC)
  bộ điều khiển trạm gốc
  basic controller
  bộ điều khiển chính
  basic controller
  bộ điều khiển cơ bản
  Burst Mode Controller (BMS)
  bộ điều khiển chế độ khối
  cache controller
  bộ điều khiển cache
  cam controller
  bộ điều khiển kiểu cam
  CCF (controllerconfiguration facility)
  chương trình cấu hình bộ điều khiển
  CCPT (controllercreation parameter table)
  bảng tham số tạo bộ điều khiển
  chopper bar controller
  bộ điều khiển thanh ngắt
  chopper bar controller
  bộ điều khiển thanh ngắt quãng
  closed-loop controller
  bộ điều khiển vòng đóng
  cluster controller
  bộ điều khiển nhóm
  communication controller
  bộ điều khiển truyền thông
  communications controller
  bộ điều khiển truyền thông
  Communications Controller (SNA) (COMC)
  Bộ điều khiển truyền thông (SNA)
  Control, Controller (CNTRL)
  điều khiển, bộ điều khiển
  controller configuration facility (CP)
  chương trình cấu hình bộ điều khiển
  controller creation parameter table (CCPT)
  bảng tham số tạo bộ điều khiển
  controller data
  dữ liệu bộ điều khiển
  controller description (CTLD)
  mô tả bộ điều khiển
  controller disk
  đĩa bộ điều khiển
  controller function
  chức năng bộ điều khiển
  controller-structure interaction
  tương tác kết cấu bộ điều khiển
  CRT controller
  bộ điều khiển CRT
  CTLD (controllerdescription)
  mô tả bộ điều khiển
  DDC (datacommunication controller)
  bộ điều khiển truyền thông
  Digital Interface Controller (DIC)
  bộ điều khiển giao diện số
  Digital Trunk Controller (DTC)
  bộ điều khiển trung kế số
  disk controller
  bộ điều khiển đĩa
  disk drive controller
  bộ điều khiển ổ đĩa
  disk pack controller
  bộ điều khiển dồn đĩa
  domain controller
  bộ điều khiển miền
  edit controller
  bộ điều khiển soạn thảo
  EISA Bus Controller (EBC)
  Bộ điều khiển buýt EISA
  electric controller
  bộ điều khiển điện
  electronic controller
  bộ điều khiển điện tử
  embedded controller
  bộ điều khiển nhúng
  faceplate breaker controller
  bộ điều khiển ngắt phẳng
  faceplate controller
  bộ điều khiển phẳng
  FDC floppy disk controller
  bộ điều khiển đĩa mềm
  feedback controller
  bộ điều khiển hồi tiếp
  flight controller
  bộ điều khiển bay
  Floppy Disk Controller (FDC)
  bộ điều khiển đĩa mềm
  flow rate controller
  bộ điều khiển lưu lượng
  Frame Input/Output Controller (FIOC)
  bộ điều khiển/vào ra khung
  full magnetic controller
  bộ điều khiển từ
  Gateway Controller (GWC)
  bộ điều khiển cổng mạng
  glass level controller
  bộ điều khiển mức thủy tinh
  graphics controller
  bộ điều khiển đồ họa
  hard disk controller
  bộ điều khiển đĩa cứng
  Hark Disk Controller (HDC)
  bộ điều khiển đĩa cứng
  Hierarchical Storage Controller (HSC)
  bộ điều khiển nhớ phân cấp
  Host Controller Interface (HCI)
  giao diện của bộ điều khiển máy chủ
  I/O controller
  bộ điều khiển nhập/xuất
  ICC (integratedcommunication controller)
  bộ điều khiển truyền thông tích hợp
  IDC (IntegratedDisk Controller)
  bộ điều khiển đĩa tích hợp-IDC
  IGC (intelligentgraphics controller)
  bộ điều khiển đồ họa thông minh
  imbedded controller
  bộ điều khiển nhúng
  Input/Output Channel Converter + Input/Output Controller Chip (IOCC)
  Bộ điều khiển kênh vào/ra + Chip của bộ điều khiển vào/ra
  input/output controller
  bộ điều khiển nhập/xuất
  input/output controller
  bộ điều khiển ra/vào
  input/output controller
  bộ điều khiển vào/ra
  Input/Output Controller (IOC)
  bộ điều khiển vào/ra
  integral-mode controller
  bộ điều khiển theo kiểu dao động toàn phần
  integrated communication controller (lCC)
  bộ điều khiển truyền thông tích hợp
  intelligent controller
  bộ điều khiển thông minh
  Intelligent Graphics Controller (IGC)
  bộ điều khiển đồ họa thông minh
  interrupt controller
  bộ điều khiển ngắt
  Interrupt Controller (IC)
  bộ điều khiển ngắt
  IOC (input/output controller)
  bộ điều khiển nhập/xuất
  IOC (input/output controller)
  bộ điều khiển vào/ra
  ISA Bridge Controller (IBC)
  Bộ điều khiển cầu nối ISA
  ISDN Communications Controller (ICC)
  Bộ điều khiển truyền thông ISDN
  ISDN D- channel Exchange Controller (IDEC)
  Bộ điều khiển trao đổi kênh D của ISDN
  ISDN Link Controller (ILC)
  Bộ điều khiển tuyến nối ISDN
  ISDN Sub-net Controller (ISC)
  Bộ điều khiển mạng con ISDN
  ISDN Subscriber Access Controller (ISAC)
  Bộ điều khiển truy nhập thuê bao ISDN
  Label Switch Controller (LSC)
  bộ điều khiển chuyển mạch nhãn
  LDC (localdevice controller)
  bộ điều khiển thiết bị cục bộ
  line controller
  bộ điều khiển đường dây
  Line Group Controller (LGC)
  bộ điều khiển nhóm đường dây
  Link Controller for Signalling System No.7 (LCS7)
  bộ điều khiển tuyến nối cho hệ thống báo hiệu số 7
  Local Area Network Interface Card/Controller (NANIC)
  Thẻ/Bộ điều khiển giao diện mạng LAN
  Local Communications Controller (LCC)
  bộ điều khiển truyền thông cục bộ
  local controller
  bộ điều khiển cục bộ
  local controller
  bộ điều khiển tại chỗ
  local device controller (LDC)
  bộ điều khiển thiết bị cục bộ
  logical controller
  bộ điều khiển logic
  magnetic storage device controller
  bộ điều khiển thiết bị nhớ từ
  magnetic tape controller
  bộ điều khiển băng từ
  main controller
  bộ điều khiển chính
  manual controller
  bộ điều khiển (bằng) tay
  master controller
  bộ điều khiển chính (tổng)
  master controller
  bộ điều khiển chủ
  master events sequence controller
  bộ điều khiển trung ương
  Media Gateway Controller (MGC)
  Bộ điều khiển cổng phương tiện (thuật ngữ chung chỉ VSC)
  memory controller
  bộ điều khiển bộ nhớ
  Memory Controller (MC)
  bộ điều khiển nhớ
  movement controller
  bộ điều khiển sơ cấp
  multiphase controller
  bộ điều khiển nhiều pha
  Multipoint Controller (MC)
  bộ điều khiển đa điểm
  Network Access controller (NAC)
  bộ điều khiển truy nhập mạng
  network controller
  bộ điều khiển mạng
  network interface controller (NLC)
  bộ điều khiển giao diện mạng
  NIC (networkinterface controller)
  bộ điều khiển giao diện mạng
  notching controller
  bộ điều khiển theo nấc
  On Board Controller Interfaces (OBCI)
  các giao diện của bộ điều khiển đặt trên boong
  On Boars Controller (OBC)
  bộ điều khiển đặt trên boong
  one-phase controller
  bộ điều khiển một pha
  Packet Media Access Controller (PMAC)
  bộ điều khiển truy nhập môi trường gói
  PC (Programmablecontroller)
  bộ điều khiển lập trình được
  PD controller (proportionalplus derivative controller)
  bộ điều khiển tỷ lệ-đạo hàm
  Peripheral Unit Controller (PUC)
  bộ điều khiển khối ngoại vi
  Pi controller
  bộ điều khiển PI
  PIC (Programmableinterrupt controller)
  bộ điều khiển ngắt lập trình được
  pilot controller
  bộ điều khiển chủ
  pilot controller
  bộ điều khiển lái
  pilot controller
  bộ điều khiển pilot
  PLC (programmablelogic controller)
  bộ điều khiển logic lập trình được
  pneumatic controller
  bộ điều khiển khí nén
  potentiometric controller
  bộ điều khiển phân thế
  pressure controller
  bộ điều khiển áp suất
  primary controller
  bộ điều khiển sơ cấp
  printer controller
  bộ điều khiển máy in
  Priority Interrupt Controller/Programmable Interrupt Controller (PIC)
  Bộ điều khiển ngắt ưu tiên/Bộ điều khiển ngắt có thể lập trình
  Processor Bus Controller (PBC)
  bộ điều khiển buýt của bộ xử lý
  program controller
  bộ điều khiển chương trình
  programmable controller
  bộ điều khiển (theo) chương trình
  programmable controller
  bộ điều khiển có thể lập trình
  programmable controller (PC)
  bộ điều khiển lập trình được
  programmable interrupt controller (PIC)
  bộ điều khiển ngắt lập trình được
  programmable logic controller (PLC)
  bộ điều khiển logic lập trình được
  project controller
  bộ điều khiển theo dự án (tàu vũ trụ)
  proportional controller
  bộ điều khiển tỷ lệ
  proportional plus integral controller (PIcontroller)
  bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân
  proportional plus integral plus derivative controller (PIDcontroller)
  bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân-đạo hàm
  radar controller
  bộ điều khiển rađa
  Radio Access System Controller (RASC)
  bộ điều khiển hệ thống truy nhập vô tuyến
  ratio controller
  bộ điều khiển tỷ số
  remote controller
  bộ điều khiển từ xa
  reverse acting controller
  bộ điều khiển ngược chiều
  rheostatic controller
  bộ điểu khiển (kiểu) biến trở
  sampling controller
  bộ điều khiển lấy mẫu
  Satellite Access Controller (SAC)
  bộ điều khiển truy nhập vệ tinh
  schedule controller
  bộ điều khiển lập lịch
  secondary video display controller
  bộ điều khiển màn hình thứ cấp
  sequence controller
  bộ điều khiển trình tự
  servo controller
  bộ điều khiển trợ động
  Signalling, Protocols and Switching Stored Program Controller (SPSSPC)
  bộ điều khiển chương trình lưu trữ, báo hiệu, các giao thức và chuyển mạch
  single channel controller
  bộ điều khiển một kênh
  single-line controller
  bộ điều khiển tuyến đơn
  Small Peripheral Controller (SPC)
  bộ điều khiển ngoại vi nhỏ
  solid-state controller
  bộ điều khiển mạch rắn
  SPC (systemprogram controller)
  bộ điều khiển chương trình hệ thống
  storage device controller
  bộ điều khiển thiết bị nhớ
  store controller
  bộ điều khiển bộ nhớ
  store controller disk
  đĩa bộ điều khiển bộ nhớ
  system program controller (SPC)
  bộ điều khiển chương trình hệ thống
  TAC (terminalaccess controller)
  bộ điều khiển truy cập đầu cuối
  temperature controller
  bộ điều khiển nhiệt độ
  terminal access controller (TAC)
  bộ điều khiển truy cập đầu cuối
  Terminal Access Controller (TAC)
  bộ điều khiển truy nhập đầu cuối
  Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)
  Hệ thống điều khiển truy nhập của bộ điều khiển Truy nhập đầu cuối
  terminal controller
  bộ điều khiển đầu cuối
  Terminal Controller (TC)
  bộ điều khiển đầu cuối
  Terminal Group Controller (TGC)
  bộ điều khiển nhóm đầu cuối
  Terminal Node Connector/Controller (TNC)
  đầu nối/Bộ điều khiển nút đầu cuối
  Token Bus Controller (TBC)
  bộ điều khiển buýt thẻ lệnh
  two-phase controller
  bộ điều khiển hai pha
  Universal Bus Interface Controller (UBIC)
  bộ điều khiển giao diện buýt vạn năng
  universal controller
  bộ điều khiển đa năng
  universal controller
  bộ điều khiển vạn năng
  Universal Host Controller Interface (UHCI)
  giao diện của bộ điều khiển máy chủ vạn năng
  video controller
  bộ điều khiển video
  workstation controller (WSC)
  bộ điều khiển trạm làm việc
  bộ khống chế
  automatic controller
  bộ khống chế tự động
  change-over switch controller
  bộ khống chế chuyển mạch
  level controller
  bộ khống chế mức (lỏng)
  static pressure controller
  bộ khống chế áp suất tĩnh
  submaster controller
  bộ khống chế bổ sung
  temperature controller
  bộ khống chế (điều chỉnh) nhiệt độ
  temperature controller
  bộ khống chế nhiệt độ
  bộ điều chỉnh
  automatic controller
  bộ điều chỉnh tự động
  automatic temperature recorder controller
  bộ điều chỉnh nhiệt tự ghi
  capacity controller
  bộ điều chỉnh công suất
  electro-hydraulic controller
  bộ điều chỉnh điện-thủy lực
  electro-pneumatic controller
  bộ điều chỉnh điện-khí nén
  first-level controller
  bộ điều chỉnh chính
  flow controller
  bộ điều chỉnh lưu lượng
  humidity controller
  bộ điều chỉnh độ ẩm
  hydraulic controller
  bộ điều chỉnh thủy lực
  integral controller
  bộ điều chỉnh tích hợp
  level controller
  bộ điều chỉnh mức (lỏng)
  master controller
  bộ điều chỉnh chính
  multiple-speed floating controller
  bộ điều chỉnh nhiều tốc độ
  PH controller
  bộ điều chỉnh độ Ph
  photoelectric controller
  bộ điều chỉnh (kiểu) quang điện
  pneumatic controller
  bộ điều chỉnh (kiểu) khí nén
  position controller
  bộ điều chỉnh vị trí
  pressure controller
  bộ điều chỉnh áp suất
  rate-of-flow controller
  bộ điều chỉnh lưu lượng
  reduced-order controller
  bộ điều chỉnh theo trình tự giảm
  second-level controller
  bộ điều chỉnh thứ cấp
  self-operated controller
  bộ điều chỉnh trực tiếp (tự động)
  self-operating controller
  bộ điều chỉnh tự động
  single-purpose controller
  bộ điều chỉnh chuyên dụng
  speed controller
  bộ điều chỉnh tốc độ
  submaster controller
  bộ điều chỉnh phụ
  temperature controller
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  time cycle controller
  bộ điều chỉnh chu trình
  torque controller
  bộ điều chỉnh mômen xoắn
  welding controller
  bộ điều chỉnh hàn
  cảm biến
  electronic temperature controller
  bộ cảm biến nhiệt điện tử
  người điều chỉnh
  người kiểm tra
  mạch điều khiển
  automatic controller
  mạch điều khiển tự động
  floppy disk controller chip
  chip mạch điều khiển đĩa mềm
  floppy disk controller chip
  mạch điều khiển đĩa mềm
  máy điều chỉnh
  temperature controller
  máy điều chỉnh nhiệt độ
  máy điều khiển
  digital controller
  máy điều khiển số
  thiết bị điều chỉnh
  solid-state controller
  thiết bị điều chỉnh (cho) trạng thái rắn

  Kinh tế

  bộ điều chỉnh
  auto now controller
  bộ điều chỉnh chuyển động tự động
  consistency controller
  bộ điều chỉnh tự động đo chắc
  humidity controller
  bộ điều chỉnh độ ẩm
  liquid level controller
  bộ điều chỉnh mức chất lỏng
  temperature controller
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  viscosity controller
  bộ điều chỉnh độ nhớt
  thanh tra tài chánh
  thanh tra viên
  trưởng ban kiểm tra
  budget controller
  trưởng ban kiểm tra ngân sách

  Địa chất

  người kiểm tra (kiểm soát), bộ điều chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X