• Toán & tin

  giao diện đường truyền
  LIB (lineinterface base)
  cơ sở giao diện đường truyền
  LIC (lineinterface coupler)
  bộ ghép giao diện đường truyền
  line interface base (LIB)
  cơ sở giao diện đường truyền
  line interface coupler (LIC)
  bộ ghép giao diện đường truyền
  line interface module
  môđun giao diện đường truyền

  Điện

  khớp nối đường dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X