• /´kʌplə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ ghép
  computer coupler
  bộ đảo mạch


  Cơ khí & công trình

  khớp (nối)
  móc tự nối (toa xe)

  Xây dựng

  bộ nối neo

  Điện lạnh

  bộ ghép mạch

  Kỹ thuật chung

  bộ ghép
  AC coupler
  bộ ghép AC
  AC coupler
  bộ ghép dòng xoay chiều
  acoustic coupler
  bộ ghép âm thanh
  Acoustic Coupler (AC)
  bộ ghép âm thanh
  antenna coupler
  bộ ghép ăng ten
  bidirectional coupler
  bộ ghép hai chiều
  bidirectional coupler
  bộ ghép hai hướng
  busbar coupler
  bộ ghép thanh cái
  cable coupler
  bộ ghép nối cáp
  data coupler
  bộ ghép dữ liệu
  data set coupler
  bộ ghép tập dữ liệu
  DCC (direct-current coupler)
  bộ ghép dòng một chiều
  differential coupler
  bộ ghép lai
  differential coupler
  bộ ghép vi sai
  direct-current coupler (DCC)
  bộ ghép dòng một chiều
  directional coupler
  bộ ghép định hướng
  directional coupler-DC
  bộ ghép có hướng
  electron coupler
  bộ ghép electron
  fixed coupler
  bộ ghép cố định
  forward coupler
  bộ ghép thuận
  forward coupler
  bộ ghép xuôi
  hybrid coupler
  bộ ghép lai
  hybrid coupler
  bộ ghép vi sai
  inductive coupler
  bộ ghép cảm ứng
  lateral beam coupler
  bộ ghép chùm bên
  lateral beam coupler
  bộ ghép chùm ngang
  LIC (lineinterface coupler)
  bộ ghép giao diện đường truyền
  Line Interface Coupler (IBM) (LIC)
  bộ ghép giao diện đường dây
  line interface coupler (LIC)
  bộ ghép giao diện đường truyền
  longitudinal beam coupler
  bộ ghép chùm dọc
  multistrip coupler
  bộ ghép nhiều dải
  non-linear coupler
  bộ ghép phi tuyến
  optical coupler
  bộ ghép quang
  optical coupler
  bộ ghép sợi quang
  optical fiber coupler
  bộ ghép cáp quang
  optical fiber coupler
  bộ ghép quang
  optical fiber coupler
  bộ ghép sợi quang
  optical fibre coupler
  bộ ghép cáp quang
  optical fibre coupler
  bộ ghép quang
  optical fibre coupler
  bộ ghép sợi quang
  opto-coupler
  bộ ghép quang
  optoelectronic coupler
  bộ ghép quang điện tử
  photomultiplier coupler
  bộ ghép nhân quang
  riblet coupler
  bộ ghép ba đexiben
  riblet coupler
  bộ ghép khe ngắn
  Riblet coupler
  bộ ghép Ribler
  rotary coupler
  bộ ghép quay
  short-slot coupler
  bộ ghép ba đixiben
  short-slot coupler
  bộ ghép khe ngắn
  short-slot coupler
  bộ ghép Ribler
  socket coupler
  bộ ghép ổ cắm
  star coupler
  bộ ghép hình sao
  T-coupler (teecoupler)
  bộ ghép chữ T
  tee coupler (T-coupler)
  bộ ghép chữ T
  telephone coupler
  bộ ghép nối điện thoại
  three-decibel coupler
  bộ ghép ba đexiben
  three-decibel coupler
  bộ ghép khe ngắn
  three-decibel coupler
  bộ ghép Ribler
  Token Ring Interface Coupler (TIC)
  bộ ghép giao diện vòng thẻ bài
  transmission-line coupler
  bộ ghép đường truyền
  waveguide coupler
  bộ ghép ống dẫn sóng
  y-coupler
  bộ ghép chữ y
  bộ ghép nối
  cable coupler
  bộ ghép nối cáp
  telephone coupler
  bộ ghép nối điện thoại
  bộ nối

  Giải thích EN: 1. a device that unites two separate parts.a device that unites two separate parts.2. specifically, the part of a train that serves to join two railroad cars.specifically, the part of a train that serves to join two railroad cars..

  Giải thích VN: 1.Dụng cụ được dùng để nối 2 bộ phận riêng rẽ 2. Đặc biệt, dùng để kết nối những bộ phận liên kết trong đường ray tàu hỏa hay ở ô tô.

  bộ nối có chốt
  cốt đai
  khớp trục
  khớp nối
  hose coupler
  khớp nối ống mềm
  rotary coupler
  khớp nối quay
  khớp nối (truyền động)
  người móc toa (xe)
  móc nối
  phích cắm
  vòng kẹp
  hose coupler
  vòng kẹp ống mềm

  Địa chất

  cái móc nối, bộ nối, người móc nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X