• /beis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ sở, nền, nền tảng, nền móng
  Chỗ dựa, điểm tựa
  Đáy, chân đế
  Căn cứ
  air base
  căn cứ không quâ
  military base
  căn cứ quân sự
  base of operation
  căn cứ tác chiến
  (toán học) đường đáy, mặt đáy
  base of a triangle
  đáy tam giác
  (toán học) cơ số
  base of logarithm
  cơ số của loga
  (ngôn ngữ học) gốc từ
  (hoá học) Bazơ
  to be off one's base
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất trí
  to get to first base
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khởi công, bắt đầu làm (việc gì)

  Ngoại động từ

  Đặt cơ sở (cái gì) trên
  Dựa vào, căn cứ vào
  to base oneself on facts
  dựa vào thực tế

  Tính từ

  Hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ
  Thường, không quý (kim loại)
  base metals
  kim loại thường
  Giả (tiền)
  base coin
  đồng tiền giả

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cơ sở, nền, đáy, cơ số
  base of point
  cơ sở tại một điểm
  base of cone
  đáy của hình nón
  base of logarithm
  cơ số của (toán logic )a
  base of triangle
  đáy tam giác
  countable base
  cơ sở đếm được
  difference base
  cơ sở sai phân
  equivalent base
  cơ sở tương đương
  neighbourhood base
  (giải tích ) cơ sở lân cận
  proper base
  (giải tích ) cơ sở riêng


  Cơ - Điện tử

  Cơ sở, nền, móng, đế, bệ, đáy, chuẩn, giá cố định (cơ cấu, robot)

  Cơ sở, nền, móng, đế, bệ, đáy, chuẩn, giá cố định (cơ cấu, robot)

  Cơ khí & công trình

  không quý (kim loại)

  Hóa học & vật liệu

  chân (núi)
  chất nền

  Giải thích EN: The main substance in a solution of crude oil that remains after distillation.

  Giải thích VN: Chất cơ bản trong dung dịch của dầu thô, nó vẫn không bị thay đổi sau khi chưng cất.

  trụ (vỉa)

  Xây dựng

  chân bệ
  chân cột

  Giải thích EN: The lower part of a column or pier, thicker than the shaft and resting on a plinth or pedestal. .

  Giải thích VN: Phần phía dưới của cột hoặc trụ, to và dày hơn phần trục và nằm trên một bệ hoặc đế.

  welded steel base
  chân cột bằng thép hàn
  nền, chân tường

  Giải thích EN: The lowermost part of a wall or other building member.

  Giải thích VN: Phần nền của một bức tường hoặc một bộ phận của tòa nhà, công trình.

  lớp móng trên
  asphalt treated base course
  lớp móng trên tưới nhựa

  Điện lạnh

  cực đáy
  cực gốc

  Điện

  cực gốc tranzito
  bản cực

  Điện lạnh

  mạng gốc
  sơ số

  Kỹ thuật chung

  bazơ (tranzito)
  base contact
  tiếp điểm bazơ (tranzito)
  transistor base circuit
  mạch bazơ tranzito
  bệ
  bệ máy
  bờ tường
  căn bản
  căn cứ
  cạnh gốc
  chân đèn
  chân răng
  base circle
  vòng tròn chân răng
  chân ren
  chuẩn
  base adjustment
  sự định vị chuẩn
  base circle
  vòng chuẩn
  base course
  sự chuẩn bị
  base energy
  điện năng chuẩn
  base level
  mặt chuẩn
  base line
  đường chuẩn
  base line
  đường chuẩn (đạo hàng)
  base line
  mặt chuẩn trắc địa
  base mark
  mốc đo chuẩn
  base of measurement
  chuẩn đo
  base plane
  mặt chuẩn
  base point
  điểm chuẩn
  base-measuring bar
  mia chuẩn
  character base line
  đường chuẩn của ký tự
  dimensional base
  chuẩn (của) kích thước
  geodetic base
  mặt chuẩn trắc địa
  normative base
  cơ sở tiêu chuẩn
  survey base line
  mặt chuẩn nối
  survey base line
  mặt chuẩn tiếp giáp
  surveying base line
  mặt chuẩn nối
  surveying base line
  mặt chuẩn tiếp giáp
  tool base clearance
  góc sau chuẩn của dao cắt
  cực
  kiềm
  check base
  cơ sở kiểm nghiệm
  check base
  đường gốc kiểm tra
  total base number
  tổng giá trị kiềm
  nền đường
  asphalt base course
  nền đường bê tông atfan
  asphalt concrete base
  nền đường bê tông atfan
  cement-concrete base (course)
  nền (đường) bêtông ximăng
  concrete base
  nền (đường) bêtông
  crushed stone base course
  nền (đường) đá dăm
  gravel road base
  nền đường rải sỏi
  macadam base
  nền (đường) đá dăm
  macadam base
  nền đường bằng đá dăm
  rigid base
  nền đường cứng
  rigid road base
  nền đường cứng
  slag and crushed-stone base course
  nền (đường) xỉ đá dăm
  slag base course
  nền (đường) xỉ
  soil-cement base (course)
  nền (đường) đất-ximăng
  stone-packing base course
  nền (đường) đá hộc
  telford base
  nền (đường) đá hộc
  nền
  nền (băng ghi âm)
  nền tảng
  knowledge base
  nền tảng kiến thức
  Trusted Computing Base (TCB)
  nền tảng tính toán tin cậy
  đáy
  đế
  đế (ăng ten)
  đế (đèn điện tử)
  đế đèn
  đui đèn
  đường căn cứ
  đường cơ sở
  lớp đệm
  lớp lót
  lớp nền
  gờ chân tường
  gốc
  gối
  mâm
  móng
  asphalt treated base course
  lớp móng trên tưới nhựa
  base course
  lớp móng
  base material
  vật liệu móng
  base structure
  kết cấu nền móng
  base-mounted
  đặt trên móng
  crib pier base
  móng dạng cũi
  crib pier base
  móng dạng lồng
  foundation base
  nền (dưới) móng
  foundation base
  nền của móng
  foundation base
  đáy móng
  foundation base
  đế móng
  furnace base
  móng lò
  individual base
  móng riêng biệt
  individual base
  móng rời
  road base
  lớp móng trên
  stabilized aggregate base course
  lớp móng cấp phối chặt
  stabilized aggregate base course
  lớp móng cấp phối đá dăm
  riềm chân tường
  board base
  hàng riềm chân tường
  trạm
  (Air) Interface between Mobile and Base Station
  giao diện (vô tuyến) giữa máy di động và trạm gốc
  base (station) receiver
  máy thu trạm dài cơ bản
  Base Controlled Hand-Off (BCHO)
  Chuyển vị (hand-off) do Trạm gốc điều khiển
  base station
  trạm cơ sở
  base station
  trạm cơ sở (vô tuyến)
  base station (BS)
  trạm cơ sở
  Base Station (BS)
  trạm gốc
  base station controller
  bộ điều khiển trạm gốc
  Base Station Controller (BSC)
  bộ điều khiển trạm gốc
  Base Station Interface Unit (BSIU)
  khối giao diện trạm gốc
  Base station management
  BSM Điều hành trạm gốc
  Base station management platform (BSMP)
  mặt bằng quản lý trạm gốc
  Base Station Sub-System (BSSS)
  hệ thống con trạm gốc
  Base Station Sub-system Application Part (BSSAP)
  phần ứng dụng của hệ thống con trạm gốc
  Base Station System (BSS)
  hệ thống trạm gốc
  Base Station System Management Application Part (BSSMAP)
  phần ứng dụng dể quản lý các hệ thống trạm gốc
  Base Transceiver Station (BTS)
  trạm thu phát gốc
  Base Transceiver Station Identity Code (BSIC)
  mã nhận dạng trạm thu phát gốc
  base-load power station
  trạm phát điện nền
  Common Base Station (CBS)
  trạm gốc chung
  Exchange Base Station (XBS)
  trạm gốc tổng đài
  Personal Base Station (PBS)
  trạm gốc cá nhân
  production and acquisition base
  trạm sản xuất đồng bộ
  production and acquisition base
  trạm sản xuất và phân phối
  production base
  trạm sản xuất
  Radio Base Station (RBS)
  trạm gốc vô tuyến
  raw material base
  trạm nguyên liệu
  regional supply base
  trạm hậu cần (của vùng)
  supply base
  trạm cung ứng
  weather base
  trạm khí tượng
  tấm đáy

  Kinh tế

  căn cứ
  căn cứ vào
  cơ bản
  đặt cơ sở
  dựa vào
  nền tảng
  export base
  nền tảng xuất khẩu
  know-how base
  nền tảng học vấn

  Địa chất

  cơ sở, nền, trụ (vỉa), chân (núi), bazơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X