• Kỹ thuật chung

  đường lực
  magnetic lines of force
  đường lực từ
  đường sức

  Giải thích VN: Đường biểu diễn trên đồ thị của trường tĩnh điện hoặc từ trường, chỉ hướng và cường độ của trường đó.

  magnetic lines of force
  đường sức từ

  Xây dựng

  đường sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X