• /lintəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) lanhtô, rầm đỡ (cửa sổ hay cửa ra vào)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dầm lỗ cửa

  Kỹ thuật chung

  lanhtô
  arch lintel
  lanhtô vòm
  brick lintel
  lanhtô gạch
  brick lintel
  lanhtô gạch xây một hàng
  concrete lintel
  lanhtô bê tông
  door lintel
  lanhtô cửa
  lintel (lintol)
  lanhtô dầm cửa
  lintel panel
  tấm lanhtô
  loose lintel
  lanhtô đúc sẵn
  steel lintel
  lanhtô bằng thép
  stone lintel
  lanhtô đá
  vaulted lintel
  lanhtô vòm
  wall lintel block
  khối tường lanhtô
  wedge-shaped brick lintel
  lanhtô gạch hình nêm
  window lintel
  lanhtô cửa sổ
  lanhtô (cửa)
  window lintel
  lanhtô cửa sổ
  lanhtô cửa
  window lintel
  lanhtô cửa sổ
  lantô (cửa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X