• (đổi hướng từ Lionized)
  /´laiənaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác lionise

  Ngoại động từ

  Đưa (ai) đi thăm những cảnh lạ, đi xem những vật lạ; đi thăm những cảnh lạ ở (đâu)
  Đối đãi như danh nhân, tiếp đón như danh nhân, đề cao như mộ danh nhân

  Nội động từ

  Đi thăm những cảnh lạ, đi xem những vật lạ, đi tham quan

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X