• Điện lạnh

  hydro lỏng
  liquid hydrogen container
  bình chứa hydro lỏng
  liquid hydrogen plant
  hệ thống hydro lỏng

  Kỹ thuật chung

  hyđro lỏng
  liquid hydrogen container
  bình chứa hyđro lỏng
  liquid hydrogen plant
  hệ (thống) hyđro lỏng
  liquid hydrogen refrigeration
  làm lạnh bằng hyđro lỏng
  liquid hydrogen temperature
  nhiệt độ hyđro lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X