• Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm lạnh; sự ướp lạnh để bảo quản (thịt, hoa quả..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật làm lạnh
  kỹ thuật lạnh sâu
  làm lạnh
  absorption refrigeration
  làm lạnh hấp thụ
  absorption refrigeration machine
  máy làm lạnh hấp thụ
  absorption refrigeration system
  hệ làm lạnh hấp thụ
  actual refrigeration process
  quá trình làm lạnh thực
  air-compression refrigeration cycle
  chu trình làm lạnh nén khí
  airblast refrigeration
  làm lạnh bằng quạt gió
  ammonia refrigeration
  làm lạnh bằng amoniac
  ammonia refrigeration
  sự làm lạnh bằng amoniac
  artificial refrigeration
  làm lạnh nhân tạo
  artificial refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  automatic refrigeration
  làm lạnh tự động
  automatic refrigeration
  sự làm lạnh tự động
  brine spray refrigeration
  làm lạnh (bằng) phun nước muối
  built-in refrigeration system
  hệ làm lạnh lắp sẵn
  carbon dioxide refrigeration
  làm lạnh bằng CO2
  carbon dioxide refrigeration
  sự làm lạnh bằng CO2
  cargo refrigeration
  làm lạnh hàng hóa
  cargo refrigeration
  sự làm lạnh hàng hóa
  cascade refrigeration
  làm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration
  sự làm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration system
  hệ làm lạnh ghép tầng
  cascade refrigeration system
  hệ thống làm lạnh ghép tầng
  central plant refrigeration system
  hệ thống làm lạnh trung tâm
  central refrigeration station
  trạm làm lạnh trung tâm
  chemical refrigeration
  làm lạnh hóa học
  closed brine cooling [refrigeration] system
  hệ thống làm lạnh nước muối kín
  closed brine refrigeration system
  hệ làm lạnh nước muối kín
  closed display refrigeration
  làm lạnh trong tủ kính kín
  commercial refrigeration
  làm lạnh thương mại
  commercial refrigeration
  làm lạnh thương nghiệp
  complete refrigeration
  làm lạnh hoàn toàn
  compression refrigeration
  sự làm lạnh bằng nén
  compression refrigeration
  sự làm lạnh có nén
  contact refrigeration
  làm lạnh tiếp xúc
  container refrigeration
  làm lạnh côngtenơ
  continuous chilling [refrigeration]
  sự làm lạnh liên tục
  continuous refrigeration
  làm lạnh liên tục
  convective refrigeration
  làm lạnh đối lưu
  cooling by refrigeration
  làm lạnh nhân tạo
  cooling by refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  counterflow air refrigeration
  làm lạnh không khí ngược dòng
  cryogenic refrigeration
  làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration method
  phương pháp làm lạnh cryo
  deep-refrigeration
  làm lạnh sâu
  direct liquid refrigeration
  làm lạnh lỏng trực tiếp
  display refrigeration
  làm lạnh trưng bày
  domestic refrigeration
  làm lạnh dân dụng
  dry ice refrigeration
  làm lạnh bằng đá khô
  ejector cycle refrigeration
  làm lạnh bằng chu trình ejectơ
  electric refrigeration
  làm lạnh bằng điện
  electric refrigeration
  sự làm lạnh bằng điện
  emergency refrigeration
  làm lạnh cấp cứu
  emergency refrigeration
  làm lạnh dự trữ
  emergency refrigeration
  sự làm lạnh cấp cứu
  emergency refrigeration
  sự làm lạnh dự trữ
  evaporative refrigeration
  làm lạnh bằng bay hơi
  expander refrigeration
  làm lạnh bằng giãn nở
  expansion refrigeration
  làm lạnh bằng dãn nở
  expansion refrigeration
  làm lạnh bằng giãn nở
  flooded refrigeration
  hệ làm lạnh kiểu ngập
  fluid refrigeration
  làm lạnh chất lỏng
  food refrigeration
  làm lạnh thực phẩm
  food refrigeration
  sự làm lạnh thực phẩm
  forced refrigeration
  làm lạnh cưỡng bức
  forced refrigeration
  sự làm lạnh cưỡng bức
  grain refrigeration unit
  tổ máy làm lạnh hạt giống
  helium refrigeration
  làm lạnh heli
  helium refrigeration
  sự làm lạnh heli
  holdover (plate) refrigeration
  làm lạnh bằng tấm tích lạnh
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh transit
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh trên đường
  in-transit refrigeration
  làm lạnh khi vận chuyển
  indirect method of cooling [refrigeration]
  phương pháp làm lạnh gián tiếp
  indirect method of refrigeration
  phương pháp làm lạnh gián tiếp
  industrial refrigeration
  làm lạnh công nghiệp
  industrial refrigeration
  sự làm lạnh công nghiệp
  intermittent refrigeration
  làm lạnh gián đoạn
  intermittent refrigeration
  sự làm lạnh gián đoạn
  interstage refrigeration
  làm lạnh cấp trung gian
  isentropic refrigeration
  làm lạnh đẳng entropy
  Joule-Thomson refrigeration
  làm lạnh kiểu Joule-Thomson
  Joule-Thomson refrigeration
  sự làm lạnh kiểu Joule-Thomson
  liquefied gas refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ thống làm lạnh khí hóa lỏng
  liquid hydrogen refrigeration
  làm lạnh bằng hyđro lỏng
  liquid nitrogen refrigeration
  làm lạnh bằng nitơ lỏng
  liquid nitrogen refrigeration
  sự làm lạnh (bằng) nitơ lỏng
  marine refrigeration
  sự làm lạnh hàng hải
  marine refrigeration plant
  thiết bị làm lạnh trên tàu
  mechanical refrigeration
  làm lạnh kiểu cơ (học)
  mobile refrigeration
  làm lạnh di động
  mobile refrigeration
  sự làm lạnh di động
  neon refrigeration
  làm lạnh neon
  neon refrigeration
  sự làm lạnh neon
  nitrogen refrigeration
  làm lạnh bằng nitơ
  nitrogen refrigeration
  sự làm lạnh bằng nitơ
  open display refrigeration
  làm lạnh trong quầy kính hở
  over-the-road refrigeration
  làm lạnh khi vận chuyển
  over-the-road refrigeration
  làm lạnh trên đường đi
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh transit
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh trên đường
  packaged refrigeration equipment
  thiết bị làm lạnh nguyên cụm
  packaged refrigeration equipment
  thiết bị làm lạnh nguyên cụm (package)
  paraelectric refrigeration method
  phương pháp làm lạnh paraelectric
  paraelectric refrigeration method
  phương pháp làm lạnh thuận điện
  Peltier effect refrigeration
  làm lạnh theo hiệu ứng Peltier
  process refrigeration
  làm lạnh theo công nghệ
  product refrigeration
  làm lạnh sản phẩm
  product refrigeration
  sự làm lạnh sản phẩm
  quick refrigeration
  làm lạnh nhanh
  railcar refrigeration
  làm lạnh toa xe
  rapid refrigeration
  làm lạnh nhanh
  refrigeration appliance
  thiết bị làm lạnh
  refrigeration art
  kỹ nghệ làm lạnh
  refrigeration block
  blốc nhà được làm lạnh
  refrigeration block
  khối làm lạnh
  refrigeration by circulation
  sự làm lạnh bằng tuần hoàn
  refrigeration cabinet
  khoang làm lạnh
  refrigeration compressor
  máy nén làm lạnh
  refrigeration engineer
  kỹ sư làm lạnh
  refrigeration engineering
  kỹ thuật làm lạnh
  refrigeration load
  tải trọng làm lạnh
  refrigeration machine
  máy làm lạnh
  refrigeration method
  phương pháp làm lạnh
  refrigeration plant
  hệ (thống) làm lạnh
  refrigeration plant
  thiết bị làm lạnh
  refrigeration process
  quá trình làm lạnh
  refrigeration range
  phạm vi làm lạnh
  refrigeration rate
  tốc độ làm lạnh
  resorption refrigeration
  làm lạnh tái hấp thụ
  reverse cycle refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh đảo chiều
  rock refrigeration
  làm lạnh đá khoáng
  rock refrigeration
  sự làm lạnh đá khoáng
  secondary refrigeration
  làm lạnh thứ cấp
  secondary refrigeration
  sự làm lạnh thứ cấp
  secondary refrigeration unit
  tổ làm lạnh thứ cấp
  self-refrigeration
  sự tự làm lạnh
  shipboard refrigeration
  làm lạnh hàng hải
  shipboard refrigeration
  làm lạnh trên tàu thủy
  shock refrigeration
  làm lạnh đột ngột
  shock refrigeration
  sự làm lạnh đột ngột
  shop window refrigeration
  làm lạnh cửa sổ cửa hàng
  silica gel absorption refrigeration
  làm lạnh bằng hấp thụ của silicagen
  solar refrigeration
  làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigeration
  sự làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  spray refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh kiểu phun
  spray refrigeration system
  hệ thống làm lạnh kiểu phun
  steam-jet refrigeration
  làm lạnh bằng ống phun
  steam-jet refrigeration
  sự làm lạnh bằng ống phun hơi (ejectơ hơi)
  steam-operated refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh vận hành bằng hơi
  stored holdover plate refrigeration
  làm lạnh bằng các tấm tích lạnh
  surface refrigeration
  làm lạnh bề mặt
  surface refrigeration
  sự làm lạnh bề mặt
  thermoelectric refrigeration
  làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric refrigeration
  sự làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric refrigeration control
  điều chỉnh làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric refrigeration theory
  lý thuyết làm lạnh nhiệt điện
  thermostatically controlled refrigeration
  làm lạnh kiểu ổn nhiệt
  thermostatically controlled refrigeration
  sự làm lạnh ổn nhiệt
  transport refrigeration
  làm lạnh vận tải
  transport refrigeration
  sự làm lạnh vận tải
  truck refrigeration
  làm lạnh trên ôtô tải
  tunnel refrigeration
  làm lạnh trong hầm
  tunnel refrigeration
  sự làm lạnh kiểu hầm
  two-stage refrigeration
  làm lạnh hai cấp
  two-stage refrigeration
  sự làm lạnh hai cấp
  ultralow temperature refrigeration
  làm (lạnh) siêu lạnh
  ultralow-temperature refrigeration
  sự làm (lạnh) siêu lạnh
  underground refrigeration
  làm lạnh dưới nền đất
  underground refrigeration
  làm lạnh trong lòng đất
  underground refrigeration
  sự làm lạnh trong lòng đất (dưới nền đất)
  unitary refrigeration equipment
  thiết bị làm lạnh nguyên cụm
  vacuum refrigeration
  làm lạnh chân không
  vacuum refrigeration
  sự làm lạnh chân không
  vapour refrigeration
  làm lạnh bằng (bay) hơi
  vapour refrigeration
  sự làm lạnh bằng (bay) hơi
  vehicle refrigeration
  sự làm lạnh xe cộ
  vortex refrigeration
  làm lạnh kiểu ống xoáy
  water refrigeration
  làm lạnh nước
  sự làm lạnh
  ammonia refrigeration
  sự làm lạnh bằng amoniac
  artificial refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  automatic refrigeration
  sự làm lạnh tự động
  carbon dioxide refrigeration
  sự làm lạnh bằng CO2
  cargo refrigeration
  sự làm lạnh hàng hóa
  cascade refrigeration
  sự làm lạnh ghép tầng
  compression refrigeration
  sự làm lạnh bằng nén
  compression refrigeration
  sự làm lạnh có nén
  continuous chilling [refrigeration]
  sự làm lạnh liên tục
  cooling by refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  electric refrigeration
  sự làm lạnh bằng điện
  emergency refrigeration
  sự làm lạnh cấp cứu
  emergency refrigeration
  sự làm lạnh dự trữ
  food refrigeration
  sự làm lạnh thực phẩm
  forced refrigeration
  sự làm lạnh cưỡng bức
  helium refrigeration
  sự làm lạnh heli
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh transit
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh trên đường
  industrial refrigeration
  sự làm lạnh công nghiệp
  intermittent refrigeration
  sự làm lạnh gián đoạn
  Joule-Thomson refrigeration
  sự làm lạnh kiểu Joule-Thomson
  liquid nitrogen refrigeration
  sự làm lạnh (bằng) nitơ lỏng
  marine refrigeration
  sự làm lạnh hàng hải
  mobile refrigeration
  sự làm lạnh di động
  neon refrigeration
  sự làm lạnh neon
  nitrogen refrigeration
  sự làm lạnh bằng nitơ
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh transit
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh trên đường
  product refrigeration
  sự làm lạnh sản phẩm
  refrigeration by circulation
  sự làm lạnh bằng tuần hoàn
  refrigeration engineer
  kỹ sư làm lạnh
  rock refrigeration
  sự làm lạnh đá khoáng
  secondary refrigeration
  sự làm lạnh thứ cấp
  shock refrigeration
  sự làm lạnh đột ngột
  solar refrigeration
  sự làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  steam-jet refrigeration
  sự làm lạnh bằng ống phun hơi (ejectơ hơi)
  surface refrigeration
  sự làm lạnh bề mặt
  thermoelectric refrigeration
  sự làm lạnh nhiệt điện
  thermostatically controlled refrigeration
  sự làm lạnh ổn nhiệt
  transport refrigeration
  sự làm lạnh vận tải
  tunnel refrigeration
  sự làm lạnh kiểu hầm
  two-stage refrigeration
  sự làm lạnh hai cấp
  ultralow-temperature refrigeration
  sự làm (lạnh) siêu lạnh
  underground refrigeration
  sự làm lạnh trong lòng đất (dưới nền đất)
  vacuum refrigeration
  sự làm lạnh chân không
  vapour refrigeration
  sự làm lạnh bằng (bay) hơi
  vehicle refrigeration
  sự làm lạnh xe cộ
  sự ướp lạnh

  Kinh tế

  chứa lạnh
  giữ lạnh
  sự đông lạnh
  sự làm lạnh
  brine refrigeration
  sự làm lạnh dịch muối
  brine spray refrigeration
  sự làm lạnh bằng phun dung dịch muối
  sự ướp lạnh
  ướp lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X