• Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Hyđrô
  light hydrogen
  hyđrô nhẹ
  heavy hydrogen
  hyđrô nặng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hyđrô (nguyên tố hóa học)

  Hóa học & vật liệu

  nguyên tố hóa học (ký hiệu H)
  hiđrogen

  Xây dựng

  hidro
  hydrogen cylinder
  bình đựng hidro
  hydrogen-evolution type of corrosion
  sự ăn mòn tỏa khí hidro

  Điện lạnh

  hydro
  hydrogen cooled
  làm mát bằng hydro
  hydrogen Dewar
  bình Dewar chứa hydro lỏng
  hydrogen Dewar
  bình Dewar hydro
  hydrogen electrode
  điện cực hydro
  hydrogen liquefaction
  hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefaction
  sự hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefier
  thiết bị hóa lỏng hydro
  hydrogen meter
  máy đo hydro
  hydrogen refrigerator
  máy lạnh hydro
  hydrogen reserve vessel
  bình chứa hydro lỏng
  hydrogen-like
  kiểu hydro
  hydrogen-like
  giống hydro
  liquid hydrogen
  hydro lỏng
  liquid hydrogen container
  bình chứa hydro lỏng
  liquid hydrogen plant
  hệ thống hydro lỏng

  Kỹ thuật chung

  H

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X