• /li´θɔgrəfi/

  Thông dụng

  Cách viết khác lithoprint

  Danh từ

  Thuật in đá, thuật in thạch bản
  khắc hình

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  in đá

  Điện lạnh

  sự khắc hình

  Kỹ thuật chung

  bản in litô
  nghề in litô
  sự in đá
  sự in litô
  constant lithography
  sự in litô liên tục
  projection electron-beam lithography
  sự in litô chiếu chùm êlectron
  projection lithography
  sự in litô kiểu chiếu
  sự quang khắc

  Kinh tế

  thuật in thạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X