• (đổi hướng từ Livers)
  /´livə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sống
  a loose liver
  người sống truỵ lạc, người sống phóng túng bừa bãi
  a good liver
  người sống có đạo đức

  Danh từ

  Gan
  Bệnh đau gan
  to have a liver
  bị đau gan
  hot liver
  tính đa tình
  white (lily) liver
  tính hèn nhát

  Chuyên ngành

  Y học

  gan

  Kinh tế

  gan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X