• /ˈlɪli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoa huệ tây; hoa loa kèn
  hoa huệ tây
  sắc trắng ngần, nước da trắng ngần
  lilies and roses
  nước da trắng hồng
  Người trong trắng tinh khiết; vật tinh khiết
  lily of the valley
  cây hoa lan chuông


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X