• /wai:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trắng, bạch, bạc
  white hair
  tóc bạc
  Tái mét, xanh nhợt, trắng bệch
  to turn (go) white
  tái đi, nhợt nhạt
  to bleed white
  lấy máu làm cho (người bệnh) tái đi; (nghĩa bóng) bòn rút hết của, làm cho khánh kiệt
  to be as white as a sheet
  xanh như tàu lá
  Trong, không màu sắc (nước, không khí...)
  (nghĩa bóng) ngây thơ, trong trắng; tinh, sạch, sạch sẽ; (nghĩa bóng) vô tội
  to have white hands
  có tay sạch; (nghĩa bóng) vô tội; lương thiện
  (chính trị) (thuộc) phái quân chủ; phản cách mạng, phản động

  Danh từ

  Màu trắng
  Sắc tái, sự tái nhợt
  her face was a deadly white
  mặt cô ta tái nhợt di như thây ma
  Vải trắng, quần áo trắng, đồ trắng
  to be dressed in white
  mặc đồ trắng
  Lòng trắng (trứng); tròng trắng (mắt)
  the white of an egg
  lòng trắng trứng
  the white of the eye
  tròng trắng mắt
  Bột trắng (mì, đại mạch...)
  Người da trắng
  (y học) khí hư

  Cấu trúc từ

  white elephant
  voi trắng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vật cồng kềnh đắt tiền mà không có ích gì lắm
  to show the white feather

  Xem feather

  white light
  ánh sáng mặt trời
  (nghĩa bóng) nhận xét khách quan
  white war
  chiến tranh không đổ máu, chiến tranh kinh tế
  while witch
  thầy phù thuỷ chỉ làm điều thiện

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trắng, màu trắng

  Xây dựng

  sơn trắng

  Điện lạnh

  màu trắng

  Kỹ thuật chung

  bột trắng
  lithopone white
  bột trắng litôpôn
  Paris white
  bột trắng Pari
  zinc white
  bột trắng kẽm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X