• Kinh tế

  dài hạn

  Giải thích VN: Thời gian lưu giữ 6 tháng hay hơn, tùy theo đạo luật Tax Refrom Act of 1986 và có thể được áp dụng để tính thuế tư bản kiếm được (mãi đến năm 1988) 2. Phương thức đầu tư trong thị trường chứng khoán trong đó nhà đầu tư muốn tăng giá trị bằng cách lưu giữ chứng khoán chừng một năm trở lên. 3. Trái phiếu có thời hạn từ 10 năm trở lên.Xem Long Bond, Long Term Debt, Long Term Financing, Long-Term Gain, Long-Term Loss.

  trường kỳ
  long-term planning
  chính sách dài hạn, trường kỳ

  Xây dựng

  dài hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X