• Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là LW

  ( radio) sóng dài

  Điện

  sóng LW

  Kỹ thuật chung

  sóng dài
  long wave range
  làn sóng dài
  long wave satellite
  vạch kèm sóng dài
  long wave satellite
  vạch tùy tùng sóng dài
  long-wave limit
  giới hạn (phía) sóng dài
  long-wave radio
  vô tuyến sóng dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X