• /'sætəlait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vệ tinh; vệ tinh nhân tạo
  Người tuỳ tùng, người hầu; tay sai
  Nước chư hầu (nước bị lệ thuộc và bị kiểm soát bởi một nước khác mạnh hơn) (như) satelliteỵstate
  ( định ngữ) thứ yếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy vệ tinh

  Y học

  đi kèm
  thể kèm

  Điện lạnh

  vật tùy tùng
  vạch tùy tùng
  long wave satellite
  vạch tùy tùng sóng dài

  Kỹ thuật chung

  phụ thuộc
  satellite computer
  máy tính phụ thuộc
  vệ tinh
  active communication satellite
  vệ tinh truyền thông chủ động
  active communication satellite
  vệ tinh truyền thông tích cực
  active lifetime (ofa satellite)
  đời sống có ích của vệ tinh
  active lifetime (ofa satellite)
  đời sống năng động của vệ tinh
  Advanced Earth Observing Satellite (ADEOS)
  vệ tinh quan sát trái đất tiên tiến
  amateur satellite-AMSAT
  vệ tinh nghiệp dư
  amateur-satellite service
  dịch vụ bằng vệ tinh
  American Mobile Satellite Consortium (AMSC)
  Tổ hợp vệ tinh di động Mỹ
  angular satellite spacing
  khoảng cách của vệ tinh
  appearance (ofa satellite)
  sự xuất hiện của vệ tinh
  application satellite
  vệ tinh sử dụng
  Application Technology Satellite (ATS)
  vệ tinh công nghệ ứng dụng
  application technology satellite ATS
  vệ tinh áp dụng kỹ thuật
  arc of the geostationary satellite orbit
  cung quỹ đạo của các vệ tinh địa tĩnh
  ARGOS (satellite)
  vệ tinh ARGOS
  artificial satellite
  vệ tinh nhân tạo
  Asian Satellite System (ASS)
  Hệ thống vệ tinh châu Á
  Assignment Channel (Satellite) (AC)
  kênh được chỉ định (vệ tinh)
  astronomy satellite
  vệ tinh thiên văn
  attitude (ofa satellite)
  sự định hướng của vệ tinh
  Australian Satellite System (AUSSAT)
  Hệ thống vệ tinh Úc
  balloon satellite
  vệ tinh khí cầu
  beginning of life of a satellite
  điểm bắt đầu đời sống của vệ tinh
  Broadcast Satellite
  vệ tính truyền thông-BS
  Broadcast Satellite Experiment (BSE)
  thí nghiệm vệ tinh phát quảng bá
  broadcasting satellite
  vệ tinh phát rộng
  broadcasting satellite service
  dịch vụ vệ tinh phát rộng
  Broadcasting-Satellite Service (BSS)
  dịch vụ vệ tinh quảng bá
  broadcasting-satellite service band
  dải phát vô tuyến vệ tinh
  Cable and Satellite Television (CAST)
  truyền hình cáp và vệ tinh
  circular orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo tròn của vệ tinh
  Coastal And Land Satellite (COALAS)
  trạm vệ tinh bờ biển và đất liền
  communication satellite
  vệ tính truyền thông-BS
  communication satellite
  vệ tinh viễn thông
  communication satellite (comsat)
  vệ tinh thông tin liên lạc
  communication satellite (comsat)
  vệ tinh truyền thông
  communications satellite
  vệ tinh truyền thông
  Communications Satellite Corporation (COMSAT)
  công ty vệ tinh thông tin
  Communications Satellite Technology (CST)
  công nghệ vệ tinh thông tin
  comsat (communicationsatellite)
  vệ tinh truyền thông
  Consolidated Satellite Test Centre (CSTC)
  Trung tâm Đo thử vệ tinh hợp nhất
  CS (CommunicationSatellite)
  vệ tinh truyền thông
  Data Acquisition and Processing Program Satellite (DAPP)
  vệ tinh của chương trình thu nhận và xử lý dữ liệu
  Data Relay Satellite (DRS)
  vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu
  DBS (directbroadcasting satellite)
  vệ tinh truyền trực tiếp
  Defence Navigation Satellite Systems (DNSS)
  hệ thống vệ tinh đạo hàng quốc phòng
  defense satellite
  vệ tinh quốc phòng
  developmental satellite
  vệ tinh thí nghiệm
  Digital Satellite News Gathering (DSNG)
  thu thập tin tức vệ tinh số
  Digital Satellite System (DSS)
  hệ thống vệ tinh số
  Direct Broadcast Satellite/Service (DBS)
  Vệ tinh/Dịch vụ quảng bá trực tiếp
  direct broadcasting satellite (DBS)
  vệ tinh truyền thông trực tiếp
  direct orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo trực tiếp của vệ tinh
  domestic satellite
  vệ tinh quốc gia
  Domestic Satellite (DOMSAT)
  vệ tinh nội địa
  dual spin satellite
  vệ tinh lượn xoáy kép
  Earth Exploration-Satellite Service (EESS)
  dịch vụ vệ tinh thám hiểm trái đất
  Earth Limb Measurement Satellite (ELMS)
  vệ tinh đo vòng cung trái đất
  earth observation satellite
  vệ tinh quan sát trái đất
  Earth Observation Satellite (EOSAT)
  vệ tinh quan sát trái đất
  Earth observation satellite-EOS
  vệ tinh quan sát trái đất
  Earth Observing System Satellite (EOSSAT)
  vệ tinh của hệ thống quan sát trái đất
  Earth Orbiting Satellite (EOS)
  vệ tinh quay theo quỹ đạo trái đất
  Earth Resources Observation Satellite (EROS)
  vệ tinh quan sát tài nguyên trái đất
  Earth Resources Technology Satellite (ERTS)
  vệ tinh công nghệ tài nguyên trái đất
  Earth resources technology satellite-ERTS
  vệ tinh ERTS
  EASAT (satellite)
  vệ tinh SEASAT
  elliptical orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo elip của vệ tinh
  environment survey satellite
  vệ tinh giám sát môi trường
  Environmental Research Satellite (ERS)
  vệ tinh nghiên cứu môi trường
  Environmental Satellite (ENVISAT)
  vệ tinh môi trường
  equatorial orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo xích đạo của vệ tinh
  European Communication Satellite (ECS)
  Vệ tinh truyền thông châu Âu
  European Data Relay Satellite (EDRS)
  Vệ tinh chuyển tiếp số liệu châu Âu
  European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT)
  cơ quan vệ tinh viễn thông châu âu
  EUTELSA T (EuropeanTelecommunications Satellite Organization)
  cơ quan vệ tinh viễn thông châu âu
  Experimental Communications Satellite (ECS)
  vệ tinh thông tin thử nghiệm
  Fixed Satellite (FS)
  vệ tinh cố định
  fixed satellite service
  dịch vụ vệ tinh cố định
  fixed satellite system
  hệ thống vệ tinh cố định
  flux illuminating the satellite
  luồng chiếu sáng vệ tinh
  Geodetic Earth Orbiting Satellite (GEOS)
  vệ tinh trắc địa quay quanh trái đất
  geodetic satellite
  vệ tinh trắc địa
  Geodetic/Geophysical Satellite (GEOSAT)
  vệ tinh trắc địa/vật lý địa cầu
  GEOLE satellite
  vệ tinh GEOLE
  GEOPAUSE satellite
  vệ tinh GEOPAUSE
  Geostationary Environmental Satellite System (GESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường địa tĩnh
  geostationary fixed satellite
  vệ tinh địa tĩnh cố định
  Geostationary Operational Environment Satellite (GOES)
  vệ tinh môi trường địa tĩnh đang hoạt động
  geostationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Satellite Launch Vehicle (GSLV)
  tầu phóng vệ tinh địa tĩnh
  geostationary satellite network
  mạng lưới vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Satellite Orbit (GSO)
  quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh
  global communication satellite system
  hệ thống quốc tế bằng vệ tinh
  Global Mobile Personal Communications by Satellite (GMPCS)
  thông tin di động cá nhân toàn cầu qua vệ tinh
  Global Navigation Satellite System (ICAO) (GNSS)
  Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (ICAO)
  Global Navigation Satellite System (Russian) (GLONASS)
  Hệ thống vệ tinh đạo hàng toàn cầu (nước Nga)
  Global Positioning Satellite (network) (GPS)
  vệ tinh định vị toàn cầu (mạng)
  Global Satellite Software (GSS)
  phần mềm vệ tinh toàn cầu
  Government Satellite Network (GSN)
  mạng vệ tinh chính phủ
  have an apogee of... (satelliteorbit)
  đạt đến cực đỉnh (của quĩ đạo vệ tinh)
  have an apogee of... (satelliteorbit)
  đạt đến tuyệt đỉnh (của quĩ đạo vệ tinh)
  High Capacity Satellite Digital Service (HCSDS)
  dịch vụ số vệ tinh dung lượng cao
  Highly Eccentric orbit Satellite (HEOS)
  vệ tinh có quỹ đạo lệch tâm lớn
  Homestead and Community Broadcasting Satellite Service (HACBSS)
  dịch vụ truyền hình qua vệ tinh tới trang ấp và cộng đồng
  Hub Satellite Processor (HSP)
  bộ xử lý vệ tinh trung tâm
  illumination of an interfering satellite
  sự chiếu sáng vệ tinh giao thoa
  improved TIROS satellite-ITOS
  vệ tinh TIROS được cải tiến
  inclination (ofa satellite orbit)
  sự nghiêng (quỹ đạo bay của vệ tinh)
  inclination of an orbit (ofan earth satellite)
  độ nghiêng quỹ đạo (của vệ tinh trái đất)
  inclined orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo nghiêng của vệ tinh
  InfraRed Astronomical Satellite (IRAS)
  vệ tinh nghiên cứu thiên văn bằng tia hồng ngoại
  Inter-Satellite Link (ISL)
  đường truyền giữa các vệ tinh
  Inter-Satellite Service (ISS)
  dịch vụ giữa các vệ tinh
  Inter-Union Satellite Operators Group (ISOG)
  nhóm các nhà khai thác vệ tinh giữa các liên minh
  interference to a satellite
  giao thoa gây ra cho vệ tinh
  International Marine Satellite Organization (INMARSAT)
  Tổ chức Vệ tinh Hàng hải quốc tế
  International Satellite Transmission Centre (ISTC)
  trung tâm truyền dẫn vệ tinh quốc tế
  Italian Domestic Satellite System (ITALSAT)
  Hệ thống vệ tinh nội địa của Italia
  Japanese Earth Observing Satellite (IEOS)
  Vệ tinh quan sát trái đất Nhật Bản
  Land Mobile Satellite Service (LMSS)
  dịch vụ vệ tinh di động mặt đất
  large telecommunication satellite
  vệ tinh viễn thông cỡ lớn
  Laser Geo -dynamics Satellite (LAGEOS)
  vệ tinh địa-động laze
  longitudinal drift of the satellite
  sự trôi lệch kinh tuyến vệ tinh
  low orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo thấp của vệ tinh
  lunar artificial satellite
  vệ tinh nhân tạo mặt trăng
  lunar satellite
  vệ tinh mặt trăng
  Mabuhay Philippines Satellite Corporation (MPSC)
  Tập đoàn Vệ tinh Mabuhay của Phillipin
  MACSAT (multipleaccess communications satellite)
  vệ tinh truyền thông đa truy cập
  Magsat Magnetic Field Satellite (MMFS)
  Vệ tinh nghiên cứu từ trường Magsat
  Main/Satellite/tributary Network (M/S/T)
  Mạng chính/Vệ tinh/Nhánh
  MAN Switching System or Mobile Satellite Service (MSS)
  Hệ thống chuyển mạch của MAN hoặc dịch vụ vệ tinh di động
  man-made satellite
  vệ tinh nhân tạo
  maritime satellite
  vệ tinh hàng hải
  maritime satellite circuit
  mạch vệ tinh hàng hải
  Maritime Satellite Service (MSS)
  dịch vụ vệ tinh hàng hải
  Maritime Satellite Switching Centre (MSSC)
  trung tâm chuyển mạch vệ tinh hàng hải
  maritime satellite system
  hệ thống vệ tinh hàng hải
  meteorological satellite
  vệ tinh khí tượng
  METEOSAT (satellite)
  vệ tinh khí tượng METEOSAT
  mission satellite
  vệ tinh nghiên cứu
  mission satellite
  vệ tinh thăm dò
  Mobile Satellite Data Switching Exchange (MSDSE)
  tổng đài số liệu vệ tinh di động
  Mobile Satellite Systems (MSS)
  các hệ thống vệ tinh di động
  moving satellite
  vệ tinh di động
  MTSAT Satellite based Augmentation System (MSAS)
  Hệ thống tăng cường dựa trên vệ tinh MTSAT
  multi-band satellite
  vệ tinh nhiều dải băng
  Multi-functional Transport Satellite (MTSAT)
  vệ tinh chuyển tải đa chức năng
  multi-satellite system
  hệ thống đa vệ tinh
  multi-satellite system
  hệ thống nhiều vệ tinh
  multiple access satellite
  vệ tinh có nhiều đường vào
  multiple-access communications satellite (MACSAT)
  vệ tinh truyền thông đa truy cập
  National Environmental Satellite Data and Information Service (NESDIS)
  dịch vụ thông tin và dữ liệu vệ tinh môi trường quốc gia
  National polar-orbiting Environmental Satellite System (NPOESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường quỹ đạo cực quốc gia
  NNSS (NavyNavigation Satellite System)
  hệ vệ tinh đạo hàng hải quân
  Non Geostationary Satellite Orbit (NGSO)
  quỹ đạo vệ tinh không phải địa tĩnh
  non-stationary satellite
  vệ tinh không dừng
  nuclear detection satellite
  vệ tinh phát hiện hạt nhân
  observation satellite
  vệ tinh quan sát
  one-way navigation satellite system
  hệ vệ tinh đạo hàng một chiều
  operational satellite circuit
  mạch vệ tinh đang vận hành
  operational satellite circuit
  mạch vệ tinh trong dịch vụ
  orbital plane (ofa satellite)
  mặt phẳng quỹ đạo của vệ tinh
  orbiting satellite
  vệ tinh trên quỹ đạo
  passive satellite
  vệ tinh thụ động
  period (ofsatellite)
  chu kỳ của vệ tinh
  period of revolution (ofa satellite)
  chu kỳ quay của vệ tinh
  phased satellite system
  hệ thống vệ tinh theo pha
  planned satellite systems
  hệ vệ tinh được quy hoạch
  polar orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo cực của vệ tinh
  position location satellite
  vệ tinh định vị trí
  primary body (inrelation to a satellite)
  vật thể chính (quan hệ với vệ tinh)
  primary satellite
  vệ tinh chính
  QUALCOMM Automatic Satellite Position Reporting (QASPR)
  Báo cáo vị trí vệ tinh tự động của QUALCOMM
  quasi-stationary satellite
  vệ tinh chuẩn địa tĩnh
  Radio Determination Satellite Service (RDSS)
  dịch vụ vệ tinh quyết định bằng vô tuyến
  radio determination satellite system
  hệ vệ tinh xác định vị trí bằng vô tuyến (RDSS)
  real-time repeater satellite
  vệ tinh phát lại trực tiếp
  real-time repeater satellite
  vệ tinh truyền lại trực tiếp
  reflecting satellite
  vệ tinh phản xạ
  relay satellite
  vệ tinh chuyển tiếp
  remote sensing satellite
  vệ tinh dò tìm từ xa
  remote sensing satellite
  vệ tinh viễn thám
  repeater satellite
  vệ tinh chuyển tiếp
  research satellite
  vệ tinh nghiên cứu (khoa học)
  retrograde orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo giật (lùi) của vệ tinh
  Roentgensatellit Satellite (ROSAT)
  Vệ tinh Roentgensatellit
  S/Satellite Analogue Tie Trunk (TIA-646-B) (S/ATT)
  Trung kế trực tiếp analog qua vệ tinh (TIA-646-B)
  Satellite Access Controller (SAC)
  bộ điều khiển truy nhập vệ tinh
  satellite angular position
  vị trí góc của vệ tinh
  satellite antenna
  ăng ten vệ tinh
  satellite antenna reference pattern
  đồ thị chuẩn gốc (của) ăng ten vệ tinh
  satellite beacon signal
  tín hiệu mốc báo vệ tinh
  Satellite Business Systems (SBS)
  các hệ thống kinh doanh vệ tinh
  satellite business systems-SBS
  vệ tinh hệ thống doanh nghiệp
  satellite change
  sự thay đổi vệ tinh
  satellite circuit noise
  tiếng ồn mạch vệ tinh
  satellite communication
  truyền thông (bằng) vệ tinh
  Satellite Communication Systems (SCS)
  các hệ thống thông tin vệ tinh
  satellite communications
  truyền thông vệ tinh
  Satellite Communications (SATCOM)
  truyền thông qua vệ tinh, thông tin vệ tinh
  satellite computer
  máy tính vệ tinh
  satellite control
  sự điều khiển vệ tinh
  Satellite Control Centre (SCC)
  trung tâm điều khiển vệ tinh
  satellite control facility
  trung tâm điều khiển vệ tinh
  satellite coverage area
  vùng phủ sóng của vệ tinh
  satellite coverage area
  vùng bao phủ của vệ tinh
  satellite delay
  độ trễ vệ tinh
  satellite design
  kết cấu vệ tinh
  satellite design
  kỹ thuật vệ tinh
  Satellite Digital Audio Broadcasting (S-DAB)
  phát thanh quảng bá kỹ thuật số qua vệ tinh
  satellite dish
  ăng ten đĩa vệ tinh
  satellite distribution to cable networks
  sự phân phối bằng cáp từ vệ tinh
  satellite drift
  sự trôi dạt vệ tinh
  Satellite Earth Stations (SES)
  các trạm vệ tinh trên mặt đất
  satellite eclipse
  sự che khuất vệ tinh
  satellite elevation
  độ cao của vệ tinh
  satellite elevation
  trắc điện của vệ tinh
  satellite exchange
  tổng đài vệ tinh
  satellite failure
  sự hư hỏng vệ tinh
  satellite failure
  sự thất bại vệ tinh
  satellite global coverage antenna
  ăng ten vệ tinh bao phủ toàn cầu
  Satellite Ground Terminal (SGT)
  đầu cuối mặt đất của vệ tinh
  satellite image
  ảnh vệ tinh
  Satellite industry association (SIA)
  hiệp hội công nghiệp vệ tinh
  Satellite information message protocol (SIMP)
  giao thức thông báo tin qua vệ tinh
  satellite interlink experiment
  thí nghiệm liên tuyến vệ tinh
  Satellite Laser -Ranging (SLR)
  laze đo tầm vệ tinh
  Satellite laser communications experiment (SLEC)
  thử nghiệm thông tin laze vệ tinh
  satellite launch failure rate
  mức thất bại phóng vệ tinh
  satellite line
  đường vệ tinh
  satellite link
  liên kết qua vệ tinh
  satellite link
  liên kết vệ tinh
  satellite link
  liên lạc vệ tinh
  satellite meteorology
  khí tượng học (về) không gian (vệ tinh)
  satellite meteorology
  khí tượng học vệ tinh
  satellite motion
  chuyển động vệ tinh
  Satellite Multiservice System (SMS)
  hệ thống đa dịch vụ của vệ tinh
  satellite navigation
  đạo hàng vệ tinh
  Satellite Navigation System (SNS)
  hệ thống đạo hàng vệ tinh
  satellite navigator
  vệ tinh hoa tiêu
  satellite network
  mạng lưới vệ tinh
  satellite network
  mạng vệ tinh
  Satellite News Gathering (SNG)
  thu thập tin tức qua vệ tinh
  satellite of a function
  vệ tinh của một hàm tử
  satellite of a functor
  vệ tinh của một hàm tử
  Satellite Personal Communications Services (SPCS)
  các dịch vụ thông tin cá nhân qua vệ tinh
  satellite point
  điểm vệ tinh
  satellite position
  vị trí của vệ tinh
  satellite processor
  bộ xử lý vệ tinh
  satellite radiation pattern
  đồ thị bức xạ (của) ăng ten vệ tinh
  satellite receiving antenna
  dây trời từ vệ tinh
  satellite receiving antenna
  ăng ten từ vệ tinh
  satellite redundancy
  sự dư thừa vệ tinh
  satellite station
  đài vệ tinh
  satellite station
  trạm vệ tinh
  satellite surface
  bề mặt vệ tinh
  satellite switches
  công tắc vệ tinh
  satellite system
  hệ thống vệ tinh
  satellite telecommunication
  viễn thông vệ tinh
  satellite telemetry
  đo xa dùng vệ tinh
  satellite terminal
  đầu cuối vệ tinh
  satellite to Earth path
  đường vệ tinh-trái đất
  satellite town
  thành phố vệ tinh
  satellite transmission
  sự truyền qua vệ tinh
  satellite transmission
  truyền phát qua vệ tinh
  satellite transmitting antenna
  dây trời phát tự vệ tinh
  satellite transmitting antenna
  ăng ten phát tự vệ tinh
  satellite transponder
  trạm chuyển tiếp vệ tinh
  Satellite Wide Area Network (SWAN)
  Mạng diện rộng (WAN) qua vệ tinh
  satellite-borne receiver
  máy thu vệ tinh
  Satellite-Satellite tracking (SST)
  bám từ vệ tinh này sang vệ tinh khác
  Sea Satellite (SEASAT)
  vệ tinh biển
  search and rescue satellite
  vệ tinh nghiên cứu và cấp cứu
  Search and Rescue Satellite (SARSAT)
  vệ tinh tìm kiếm và cứu nạn
  sidereal period of revolution (ofa satellite)
  chu kỳ quay vòng (quanh) sao của vệ tinh
  small astronomical satellite
  vệ tinh thiên văn nhỏ
  Solar Power Satellite (SPS)
  vệ tinh dùng năng lượng mặt trời
  solar satellite
  vệ tinh mặt trời
  Specialized Satellite Service Operator (SSSO)
  nhà khai thác dịch vụ vệ tinh chuyên hóa
  spot beams satellite
  vệ tinh có chùm tia hẹp
  spy satellite
  vệ tinh gián điệp
  stationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh
  stationary satellite
  vệ tinh dừng
  sub-satellite point-SSP
  điểm vệ tinh con
  sub-synchronous satellite
  vệ tinh dưới đồng bộ
  sub-synchronous satellite
  vệ tinh phần đồng bộ
  sun-synchronous satellite
  vệ tinh nhật đồng bộ
  super-synchronous satellite
  vệ tinh siêu đồng bộ
  surveillance satellite
  vệ tinh giám sát
  synchronous communications satellite
  vệ tinh viễn thông đường bộ
  synchronous relay satellite
  vệ tinh chuyển tiếp đồng bộ
  synchronous satellite
  vệ tinh đồng bộ
  tandem satellite connection
  rơle bằng vệ tinh
  tandem satellite connection
  trạm chuyển tiếp bằng vệ tinh
  TCP over satellite Working Group (TCPSAT)
  Nhóm làm việc TCP qua vệ tinh
  telecommunication geostationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh viễn thông
  television direct broadcasting satellite
  truyền hình trực tiếp qua vệ tinh
  television direct broadcasting satellite
  vệ tinh truyền hình trực tiếp
  television satellite
  vệ tinh truyền hình
  timing dissemination satellite
  vệ tinh phát thanh thời gian
  TIROS operation satellite
  vệ tinh vận hành-TIROS
  Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)
  hệ thống vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu
  trailer satellite
  vệ tinh đi theo
  transit satellite system
  hệ thống vệ tinh chuyển tiếp
  unbalance (satellite)
  mất thăng bằng (vệ tinh)
  unperturbed orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo không chán động của vệ tinh
  unperturbed orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo không dao động của vệ tinh
  Upper Atmosphere Research satellite (UARS)
  vệ tinh nghiên cứu phía trên tầng khí quyển
  utility satellite
  vệ tinh cung cấp
  utility satellite
  vệ tinh đa dụng
  weather satellite
  vệ tinh khí tượng

  Kinh tế

  vệ tinh
  communication satellite
  vệ tinh truyền thông
  direct broadcast satellite systems
  hệ thống phát sóng trực tiếp từ vệ tinh
  encrypted satellite signal
  tín hiệu vệ tinh trong nước đã được mã hóa
  satellite office
  cơ quan vệ tinh
  satellite office
  cơ quan vệ tinh (chi nhánh của một tổ chức lớn)
  satellite television
  truyền hình qua vệ tinh
  satellite town
  thaành phố vệ tinh
  satellite town
  thành phố vệ tinh
  satellite town
  thị trấn vệ tinh
  television transmission satellite
  vệ tinh truyền hình
  vệ tinh nhân tạo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X