• Thông dụng

  Phó từ

  Nữa, hơn nữa, lâu hơn nữa
  wait a little longer
  hãy đợi một chút nữa
  no longer
  không... nữa
  that student is no longer a naive child
  chàng sinh viên ấy không còn là một thằng bé ngây thơ nữa

  Toán & tin

  dài hơn, lâu hơn

  Kỹ thuật chung

  lâu hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X