• Thông dụng

  Thành Ngữ

  lookers-on see most of the game
  người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn; đứng ngoài thấy rõ hơn

  Xem thêm looker-on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X