• /´lukə¸ɔn/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .lookers-on
  'luk”z'˜n
  người xem, người đứng xem
  lookers-on see most of the game
  người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn; đứng ngoài thấy rõ hơn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X