• /´lukə¸ɔn/

    Thông dụng

    Danh từ, số nhiều .lookers-on
    'luk”z'˜n
    người xem, người đứng xem
    lookers-on see most of the game
    người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn; đứng ngoài thấy rõ hơn

    Các từ liên quan

    Từ đồng nghĩa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X