• Giao thông & vận tải

  độ cao nước dòng
  nước thấp

  Xây dựng

  nước nhỏ

  Kỹ thuật chung

  nước ròng
  low-water mark
  độ cao nước ròng
  minimum low water
  nước ròng cực tiểu
  nước xuống
  mức nước ròng
  mức nước thấp
  low water bridge
  cầu mức nước thấp
  low water data
  số liệu mức nước thấp
  low-water mark
  dấu mức nước thấp
  sự thiếu nước

  Kinh tế

  hoàn cảnh tệ hại nhất (của công ty)
  nước triều thấp
  thiếu tiền
  tình trạng kinh doanh sa sút
  triều xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X