• BrE & NAmE /'mɪnɪməm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều minima

  Số lượng tối thiểu; mức tối thiểu

  Tính từ

  Tối thiểu
  minimum wage
  mức lương tối thiểu
  minimum price
  giá tối thiểu
  minimum lending rate
  lãi suất tối thiểu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cực tiểu
  improper minimum
  cực tiểu không chân chính
  weak relative minimum
  cực tiểu tương đối yếu


  Cơ - Điện tử

  Cực tiểu, trị số cực tiểu,(adj) tối thiểu

  Hóa học & vật liệu

  chì tetroxit

  Xây dựng

  minium Pb304

  Kỹ thuật chung

  chì đỏ
  minium chì

  Kinh tế

  nhỏ nhất
  tối thiểu
  alternative minimum tax
  thuế tối thiểu tùy chọn
  lower the minimum lending rate
  hạ lãi suất cho vay tối thiểu
  maximum and minimum tariff system
  chế độ thuế tối đa và tối thiểu
  minimum B/L charge
  phí vận đơn tối thiểu
  minimum cash balance
  số dư tiền mặt tối thiểu
  minimum charge
  chi phí tối thiểu
  minimum connecting time
  thời gian nối chuyến tối thiểu
  minimum cost
  phí tổn tối thiểu
  minimum deposit
  phí bảo hiểm trả trước tối thiểu
  minimum efficient scale
  quy mô có hiệu quả tối thiểu
  minimum equipment regulations
  điều lệ thiết bị tối thiểu
  minimum inventory
  hàng trữ tối thiểu
  minimum land package
  suất du lịch bộ tối thiểu
  minimum number of shares
  số cổ phiếu tối thiểu
  minimum operating time
  thời gian vận chuyển tối thiểu
  minimum order quantity
  số lượng đặt hàng tối thiểu
  minimum premium
  phí bảo hiểm tối thiểu
  minimum price
  giá tối thiểu
  minimum quantity
  thấp nhất tối thiểu
  minimum reserve
  dự trữ tối thiểu
  minimum sacrifice
  sự hi sinh tối thiểu
  minimum sacrifice
  sự hy sinh tối thiểu
  minimum store method
  phương pháp dự trữ tối thiểu
  minimum subscription
  cổ phần phải góp tối thiểu
  minimum subscription
  vốn góp tối thiểu
  minimum tariff (rate)
  thuế suất tối thiểu
  minimum tax rate
  thuế suất tối thiểu
  minimum taxable
  thu nhập tối thiểu phải chịu thuế
  minimum taxable income
  thu nhập tối thiểu phải chịu thuế
  minimum term
  điều kiện tối thiểu (cho vay)
  minimum value
  giá trị tối thiểu
  minimum wage
  tiền lương tối thiểu
  minimum wage
  tiền lương tối thiểu (pháp định)
  minimum wage earner
  người lãnh mức lương tối thiểu
  minimum wage system
  chế độ tiền lương tối thiểu
  minimum weight
  trọng lượng tối thiểu
  raising of the minimum lending rate
  tăng lãi suất cho vay tối thiểu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X