• /´louəriη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm yếu, làm suy (cơ thể)

  Tính từ

  Cau lại; có vẻ đe doạ (vẻ mặt)
  Tối sầm (trời, mây)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hạ thấp
  lowering of index
  hạ thấp chỉ số

  Kỹ thuật chung

  giảm
  boiling point lowering
  giảm điểm sôi
  boiling point lowering
  giảm nhiệt độ sôi
  boiling point lowering
  sự giảm điểm sôi
  lowering of temperature
  giảm nhiệt độ
  noise lowering
  sự giảm ồn
  sự giảm
  boiling point lowering
  sự giảm điểm sôi
  noise lowering
  sự giảm ồn
  sự hạ
  sự hạ thấp
  lowering of ground water table
  sự hạ thấp mực nước dưới đất
  lowering of temperature
  sự hạ thấp nhiệt độ
  lowering of water table
  sự hạ thấp mực nước

  Kinh tế

  sự giảm xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X