• /graund/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .grind

  Danh từ

  Mặt đất, đất
  to sit on the ground
  ngồi trên (mặt) đất
  to cut a tree to the ground
  đốn cây sát góc
  above ground
  bên trên mặt đât
  below ground
  trong lòng đất
  to break fresh ground
  khai khẩn đất mới; khai hoang, vỡ hoang;
  Bãi đất, khu đất
  a volleyball ground
  bãi bóng chuyền
  ( số nhiều) đất đai vườn tược
  an old mansion with extensive grounds
  một toà lâu đài cổ với đất đai vườn tược rộng rãi
  Vị trí, khoảng cách trên mặt đất
  to keep one's ground
  giữ vững vị trí; giữ vững lập trường lý lẽ
  to give (lose) ground
  rút lui, thoái lui; mất vị trí; suy sụp
  Đáy (biển, hồ...)
  to touch ground
  sát đất (đáy biển); (nghĩa bóng) đạt tới một cái gì chắc chắn (sau khi bàn bạc lan man...)
  Nền
  a design of pink roses on a white ground
  mẫu trang trí hoa hồng trên nền trắng
  ( số nhiều) cặn bã
  Lý lẽ, lý do, nguyên cớ
  to have good ground(s) for believing something
  có đủ lý do để tin một điều gì
  on what grounds do you suspect him?
  vì cớ gì anh nghi kỵ anh ta?
  (điện học) sự tiếp đất

  Ngoại động từ

  ( + on) dựa vào, căn cứ vào, đặt vào
  to ground one's hopes on
  đặt hy vọng vào
  ( + in) truyền thụ (cho ai) những kiến thức vững vàng
  the teacher grounded his pupils in arithmetic
  thầy giáo truyền đạt cho học sinh những kiến thức vững vàng về số học
  Đặt nền (cho một bức hoạ, bức thêu...)
  Đặt xuống đất
  ground arms!
  (quân sự) đặt súng xuống!
  (hàng hải) làm cho (tàu) mắc cạn
  (hàng không) làm cho (máy bay) không cất cánh được
  fog grounds all aeroplanes at N
  sương mù làm cho tất cả máy bay ở sân N không cất cánh được
  (điện học) tiếp đất

  Nội động từ

  (hàng hải) mắc cạn
  (hàng không) hạ cánh

  Cấu trúc từ

  common ground
  Xem common
  to cover much ground
  đi được đường dài
  Đề cập nhiều vấn đề (bản báo cáo, bài tường thuật...)
  to cut the ground from under somebody's feet
  nắm trước ý đồ của ai mà làm cho tâng hẫng
  down to the ground
  Xem down
  forbidden ground
  khu vực cấm vào
  Vấn đề không được nói đến
  to have one's ear to the ground
  to have both feet on the ground
  Nhạy bén, tinh tế
  to stand one's ground
  giữ vững lập trường
  on the ground
  trong dân chúng, trong nội bộ dân chúng
  to prepare the ground for sth
  chuẩn bị cơ sở cho cái gì
  to gain ground on sb
  đuổi theo ai sát nút
  to get off the ground
  đạt kết quả tốt đẹp lúc khởi đầu
  plan falls to the ground
  kế hoạch thất bại
  to run to ground
  độn thổ, ẩn mình để khỏi bị tóm
  to run sb into the ground
  làm cho ai kiệt sức
  to suit sb down to the ground
  hoàn toàn thích hợp với ai
  to the ground
  hoàn toàn, toàn bộ
  thin on the ground
  hiếm có, hiếm thấy
  to shift one's ground
  thay đổi lập trường, đổi ý
  to be on firm ground
  vững tin vào lý lẽ của mình

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  nối trung hòa

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  nối mass

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mốc trát
  plaster ground
  mốc trát vữa
  mốc xây
  sàn lót

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  mát

  Giải thích VN: Điểm được coi là điện áp chuẩn bằng 0 volt, là điện áp zêrô chuẩn chung cho điện áp tín hiệu vào và ra mỗi tầng khuếch đại hay xử lý tín hiệu trong thiết bị điện tử, là điểm được nối với sườn hay vỏ kim loại của thiết bị, được nối vào dây tiếp đất với mục đích an toàn điện.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cái nêm
  cơ sở
  lý do
  khu
  khu đất
  khu vực
  nền
  nền móng
  frozen ground
  nền móng bị đóng băng
  ground engineering
  công trình nền móng
  đất đá
  đáy
  đáy (biển, hồ)
  dây nối đất
  địa phương
  đường nối đất
  nguyên nhân
  làm mắc cạn
  bãi đất
  nối đất
  mắc cạn
  mặt đất
  mối nối đất
  sự nối đất
  sự tiếp đất
  safety ground
  sự tiếp đất an toàn
  single ground
  sự tiếp đất đơn
  system ground
  sự tiếp đất hệ thống
  Wagner ground
  sự tiếp đất kiểu Wagner

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đáy
  diện tích khu vực

  Nguồn khác

  • ground : Corporateinformation

  Địa chất

  đáy, mặt đất, đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X