• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) đường tà hình

  Toán & tin

  đường ta hành
  conical-loxodrome
  đường tà hành nón
  đường tà hình
  conical loxodrome
  đường tà hình nón
  spherical loxodrome
  đường tà hình cầu

  Kỹ thuật chung

  đường tà hành
  conical-loxodrome
  đường tà hành nón

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X