• /´sferikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hình cầu; có hình cầu
  spherical angle
  góc cầu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) có hình cầu

  Cơ khí & công trình

  có hình cầu

  Toán & tin

  (thuộc) hình cầu

  Xây dựng

  thuộc hình cầu

  Điện

  có dạng hình cầu

  Kỹ thuật chung

  hình cầu
  homogeneous spherical Earth
  trái đất hình cầu đồng thể
  homogeneous spherical Earth
  trái đất hình cầu nhất
  low spherical roof of tank
  mái bể chứa hình cầu thoải
  sloped spherical bottom
  đáy hình cầu thoải
  spherical antenna
  ăng ten hình cầu
  spherical baffle
  bộ tiêu âm hình cầu
  spherical bearing
  gối hình cầu
  spherical bearing
  gối tựa hình cầu
  spherical bottom
  đáy hình cầu
  spherical bridge bearing
  gối hình cầu
  spherical capacitor
  tụ điện hình cầu
  spherical combustion chamber
  buồng cháy hình cầu
  spherical cutter
  dao phay hình cầu
  spherical depression
  vùng trũng hình cầu
  spherical dome
  mái cupôn hình cầu
  spherical end measuring rod
  thanh đo đầu hình cầu
  spherical gap
  khe hở hình cầu
  spherical gasholder
  bình ga hình cầu
  spherical gasholder
  tháp ga hình cầu
  spherical gate
  cửa van hình cầu
  spherical joint
  mối nối hình cầu
  spherical loxodrome
  đường tà hình cầu
  spherical panel
  đế đèn hình cầu
  spherical pendulum
  con lắc (hình) cầu
  spherical reflector
  bộ phản xạ hình cầu
  spherical roof
  mái hình cầu
  spherical segment
  hình cầu phân
  spherical shell
  vỏ hình cầu
  spherical shell curved in two directions
  vỏ hình cầu cong 2 chiều
  spherical tank
  bể chứa hình cầu
  spherical tank
  bể hình cầu
  spherical-earth factor
  hệ số trái đất hình cầu (của cường độ điện trường)
  cầu
  dạng cầu
  spherical dome
  cupôn dạng cầu
  mặt cầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X