• /´kɔnikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hình nón
  conical hat
  cái nón
  conical surface
  mặt nón

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) côn

  Toán & tin

  conic
  conical surface
  mặt conic
  nappe of a conical surface
  tầng phủ của một mặt conic

  Xây dựng

  thuộc hình côn
  thuộc hình nón

  Điện

  có dạng hình nón

  Kỹ thuật chung

  hình nón
  conical antenna
  ăng ten hình nón
  conical bottom
  đáy hình nón
  conical broach roof
  mái tháp hình nón
  conical diaphragm
  máng hình nón
  conical dome
  cupôn hình nón
  conical drum
  trống hình nón
  conical dune
  cồn cát hình nón
  conical flask
  bình hình nón
  conical flow
  dòng hình nón
  conical fracture
  mặt gãy hình nón
  conical gear
  bánh xe hình nón
  conical hole
  lỗ hình nón cụt
  conical horn
  loa hình nón
  conical horn antenna
  dây trời loa hình nón
  conical horn antenna
  ăng ten loa hình nón
  conical loxodrome
  đường tà hình nón
  conical point
  điểm hình nón
  conical projection
  phép chiếu hinh nón
  conical refraction
  sự khúc xạ hình nón
  conical ring
  vành hình nón
  conical scan
  sự quét hình nón
  conical scanning
  sự quét hình nón
  conical seat
  mặt tựa hình nón
  conical sieve
  rây hình nón
  conical spiral antenna
  dây trời hình nón xoắn ốc
  conical spiral antenna
  ăng ten hình nón xoắn ốc
  conical trommel
  sàng quay hình nón
  conical valve
  van hình nón
  conical vault
  vòm hình nón
  sloping conical bottom
  đáy hình nón thoải
  tank conical roof
  mái bể chứa hình nón
  dạng nón

  Địa chất

  hình nón, hình phễu, hình côn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X