• /lu:b/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) dầu nhờn
  Sự tra dầu mỡ

  Kỹ thuật chung

  dầu bôi trơn
  lube distillate cut
  phần cất dầu bôi trơn
  sự bôi trơn
  lube job
  sự bôi trơn động cơ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dầu bôi trơn

  Xây dựng

  dầu nhờn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X