• /´distilit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) phần chưng cất, sản phẩm chưng cất

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phần (chưng) cất
  finished distillate
  phần chưng cất tinh
  gas distillate
  phần chưng cất khí
  kerosene distillate
  phần chưng cất dầu thắp
  light distillate
  phần chưng cất nhẹ
  middle distillate
  phần chưng cất giữa
  middle oil distillate
  phần chưng cất dầu chưng
  naphtha distillate
  phần chưng cất naphtha
  nonviscous distillate
  phần chưng cất không nhớt
  paraffin distillate
  phần chưng cất dầu thắp
  paraffin distillate
  phần chưng cất parafin
  petroleum distillate
  phần chưng cất dầu mỏ
  pressed distillate
  phần chưng cất parafin
  pressure distillate
  phần chưng cất cao áp
  raw distillate
  phần chưng cất thô
  straw distillate
  phần chưng cất dầu vàng
  tar distillate
  phần chưng cất guđron
  tar distillate
  phần chưng cất nhựa
  vicious distillate
  phần chưng cất nhớt
  volatile distillate
  phần chưng cất bay hơi

  Điện lạnh

  sự chưng cất

  Kỹ thuật chung

  phần cất
  chilled distillate
  phần cất đã làm lạnh
  cracked distillate
  phần cất crackinh
  lube distillate cut
  phần cất dầu bôi trơn
  wax distillate
  phần cất parafin
  weathered distillate
  phần cất biến chất

  Kinh tế

  phần cất
  distillate cut
  hợp phần cắt
  sản phẩm cất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X