• /dʒɔb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, việc làm khoán
  to make a good job of it
  làm tốt một công việc gì
  to make a bad job of it
  làm hỏng một công việc gì
  to work by the job
  làm khoán
  old jobs
  công việc vặt
  (thông tục) công ăn việc làm
  in search of a job
  đi tìm công ăn việc làm
  out of job
  thất nghiệp
  to lose one's job
  mất công ăn việc làm
  Việc làm ăn gian lận để kiếm chác
  Việc, sự việc, sự thể; tình hình công việc
  bad job
  việc hỏng toi, việc mất công toi; tình hình công việc xấu,công việc tồi tàn
  good job
  tình hình công việc làm ăn tốt
  Cú thúc nhẹ, cú đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn)
  Cú ghì giật hàm thiếc (làm đau mồn ngựa)

  Nội động từ

  Làm những việc lặt vặt, làm những việc linh tinh; (thông tục) sửa chữa lặt vặt
  Xoay sở kiếm chác; giở ngón gian lận để kiếm chác
  Buôn bán cổ phần (chứng khoán)

  Ngoại động từ

  Thuê (ngựa, xe...); cho thuê (ngựa, xe...)
  Cho làm khoán; nhận làm khoán (một công việc)
  Mua bán đầu cơ (hàng)
  Lợi dụng (chức vụ...) để xoay sở kiếm chác
  Thúc nhẹ, đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn)
  Ghì giật hàm thiếc làm đau mồm (ngựa)

  Nội động từ

  ( + at) đâm, thúc

  Danh từ ( .Job)

  (kinh thánh) Giốp
  Người chịu đựng đau khổ nhiều; người kiên nhẫn chịu đựng

  Cấu trúc từ

  job of work
  việc làm ăn khó khăn vất vả
  to do somebody's job; to do the job for somebody
  làm hại ai, gây tai hại cho ai
  to give something up as a bad job
  từ chối không làm việc gì
  job lot
  lô hàng mua trữ để đầu cơ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mớ tạp nhạp; bọn người tạp nhạp
  to lie down on the job
  làm đại khái, làm qua loa, làm ăn chểnh mảng
  on the job
  (từ lóng) đang làm, đang hoạt động
  Bận rộn
  out of a job
  không có việc làm, thất nghiệp
  [to]] put up a job on somebody
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chơi xỏ ai một vố
  Job's comforter
  Người làm ra bộ an ủi nhưng chỉ cốt gây thêm đau khổ
  Job's news
  Tin buồn
  this would try the patience of Job
  làm thế thì không ai có thể chịu đựng được; làm thế thì đến bụt cũng phải tức
  to have the devil of a job doing sth
  thấy điều gì rắc rối quá
  jobs for the boy
  công việc ưu đãi cho người quen
  just the job
  đúng là thứ cần thiết
  to make the best of a bad job
  còn nước còn tát

  Chuyên ngành

  Ô tô

  việc

  Xây dựng

  vật gia công

  Kỹ thuật chung

  công trường
  nhiệm vụ
  lao động
  nơi làm việc
  sự nhấn chữ
  thao tác

  Kinh tế

  bán sỉ
  bao thầu
  buôn bán (cổ phiếu)
  chức vị
  chức việc
  chức vụ
  công ăn việc làm
  công việc
  đầu cơ
  nghề nghiệp
  phần việc
  phát hành việc
  thầu chia lại việc cho người khác
  thầu lại
  việc làm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X