• /mə,∫i:nə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính có thể cắt được bằng máy công cụ, tính có thể gia công trên máy

  Hóa học & vật liệu

  tính có thể cắt được bằng máy công cụ, tính có thể gia công trên máy

  Giải thích EN: The quality or degree of being machinable. Giải thích VN: Mức độ hoặc cấp độ có thể gia công bằng máy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X