• Đo lường & điều khiển

    điều khiển máy bằng computer

    Giải thích EN: The direct control of machine tools by computer.. Giải thích VN: Sự điều khiển trực tiếp các dụng cụ máy móc thực hiện bởi computer.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X