• Thông dụng

  Danh từ

  Đại hiến chương nước Anh (do vua Giôn ban hành năm 1215)
  Hiến pháp cơ bản, luật lệ cơ bản
  magna carta of sex equality
  hiến pháp (đạo luật...) bảo đảm bình quyền nam nữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X