• /i:kwɔliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính bằng, tính ngang bằng
  Sự bình đẳng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính ngang bằng, đẳng thức

  Cơ - Điện tử

  đẳng thức, tính ngang bằng

  Cơ khí & công trình

  sự bằng nhau

  Toán & tin

  đẳng thức
  equality of two complex numbers
  đẳng thức của hai số phức
  conditional equality
  đẳng thức có điều kiện
  continued equality
  dãy các đẳng thức
  substantial equality
  đẳng thức thực chất

  Kỹ thuật chung

  bình đẳng
  đẳng thức
  conditional equality
  đẳng thức có điều kiện
  continued equality
  dãy các đẳng thức
  equality of two complex
  đẳng thức của hai số phức
  equality of two complex numbers
  đẳng thức của 2 số phức
  sign of equality
  dấu đẳng thức
  substantial equality
  đẳng thức thực chất

  Địa chất

  sự bằng nhau, đẳng thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X