• /´mænidʒiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trông nom, quản lý
  Khéo trông nom, quản lý giỏi, kinh doanh giỏi
  Cẩn thận, tiết kiệm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ quản
  managing owner
  chủ quản lý tàu
  managing owner
  người chủ quản thuê tàu
  chuyên về kinh doanh
  quản lý
  managing agent
  người đại lý quản lý
  managing owner
  chủ quản lý tàu
  managing owner
  chủ tàu quản lý
  managing partner
  hội viên quản lý
  managing trustee
  người được ủy thác quản lý
  managing underwriter
  người quản lý bao tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X