• /´ma:ksizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa Mác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa Mác
  modern Marxism
  chủ nghĩa Mác hiện đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X