• /'mɔdən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hiện đại;tân tiến
  modern science
  khoa học hiện đại
  Cận đại
  modern history
  lịch sử cận đại
  Modern warfare
  chiến tranh hiện đại
  Modern Language
  Ngôn ngữ hiện đại

  Danh từ

  Người cận đại, người hiện đại
  Người ưa thích cái mới, người có quan điểm mới

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mới, hiện đại

  Kỹ thuật chung

  cận đại
  hiện đại
  modern algebra
  đại số hiện đại
  modern and contemporary architecture
  kiến trúc hiện đại và đương thời
  modern architecture
  kiến trúc hiện đại
  modern English architecture
  kiến trúc hiện đại Anh
  modern era
  thời hiện đại
  modern face
  kiểu chữ hiện đại
  modern figures
  hình hiện đại
  modern geometry
  hình học hiện đại
  modern Georgian architecture
  kiến trúc hiện đại Gieocgi
  modern style
  kiểu hiện đại
  modern style
  tính hiện đại
  mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X