• /´mæksiməl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toàn diện nhất
  Tối đa, tột độ, tối cao, lớn nhất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  top , topmost , ultimate , utmost , uttermost

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X